Производителността на приложението Webex може да бъде повлияна и от други фактори, например: връзка с мрежата или други приложения на вашите устройства.


Имайте предвид, че не поддържаме използването на Webex с програми за предварително освобождаване или ранно освобождаване, като например софтуера Apple Beta, Програмата за вътрешна информация на Windows или всякакви други подобни програми.

Windows

Препоръчителни минимални системни изисквания за компютри с Windows


Тези изисквания се преразглеждат непрекъснато и могат да бъдат ревизирани.

Mac

Препоръчвани минимални системни изисквания на Mac


Тези изисквания се преразглеждат непрекъснато и могат да бъдат ревизирани.

 • MacOS 10.12 и по-късно.

 • M1 чип или Intel CPU базирани (4 GB на RAM минимум препоръчва).

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте една от следните връзки:

Приложението Webex се инсталира в една и съща системна папка всеки път, когато се актуализира до нова версия.


За да видите каква версия на приложението Webex е инсталирана, вижте Намерете версията на приложението си.

Инсталиране

За да инсталирате приложението Webex, не е необходимо потребителите да имат права за достъп на администратор на машината си.

Webex може да се инсталира или на машина, или на потребител и може да се инсталира от потребители или ИТ администратори. Когато потребителите инсталират Webex те могат да изтеглят приложението и след това да отворят webex.msi файл, за да го инсталират. Браузърът автоматично открива дали операционната система на потребителите е 32-битова или 64-битова и изтегля правилната версия наприложението Webex. По подразбиране приложението е инсталирано в следната папка %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Администраторите, могат да стартират инсталатора с допълнителни привилегии и след това те могат да избират за инсталация на машина и инсталационната директория.

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте следните опции:

За групови инсталации можете да използвате MSI файла с механизъм за разпространение на трети страни за групово инсталиране на Webex, за да изберете потребители или компютри.

Когато инсталирате Webex с MSI файла, можете да добавите следните параметри на командния ред. Когато използвате свойството ALLUSERS=1 за указване на инсталация на машина, трябва да имате привилегии за достъп до администрацията.

 • Безшумен монтаж

  Можете да включите /quiet и няма взаимодействие с потребителя. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ПРИЕМЕТЕ_ЛСКВ

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение за краен потребител за потребители и потребители няма да получите подкана да приемете лицензионното споразумение за краен потребител. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Лицензионното споразумение за краен потребител не се показва, ако някой от следните записи в системния регистър е зададен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • ИМЕЙЛ

  Можете да зададете имейл за потребител и Webex използва имейла, за да подпише този потребител в приложението Webex. Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично се подписва в Webex. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ИНСТАЛИРАНЕ_КОРЕН

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението чрез параметър на командния ред. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • ИЗТРИВАНЕ НА ДЕРДЕРДАТА

  По подразбиране, когато стартирате инсталационната програма, за да актуализирате приложението Webex, се запазват всяка потребителска база данни или регистрационни файлове. Ако искате да премахнете тези файлове можете да включите параметъра на командния ред: DELETEUSERDATA=1. Например msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • АВТОСТАРТ_С_ПРОЗОРЦИ

  При инсталиране на Webex , Ако имате привилегии задостъп до администрацията, можете да укажете, че Webex автоматично ще започне с Windows с помощта на автостарта_с_windows=вярно свойство. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като вярна.

  • Посочете Webex автоматично ще се стартира с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Квадратчето в Настройки ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате привилегии за достъп до администрация, за да промените тази опция.

  • Посочете Webex няма да се стартира автоматично с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат да избират или деселектират квадратчето в самите Настройки.

Изпълнение на приложението

Webex има свое собствено решение за автоматична актуализация, което е независимо от операционната система Windows. Приложението може автоматично да се актуализира без знанието на операционната система Windows, така че инсталираната версия на приложението може да е различна от версията, която потребителят вижда, докато използва приложението.

Инсталиране

За да инсталирате приложението Webex, потребителите не е необходимо да имат привилегии за достъп на администратор на своите машини.

Потребителите щракнете двукратно върху бутона Webex.dmg файла, за да го инсталирате. По подразбиране приложението Webex е инсталирано в папката "Приложения", обаче потребителите могат да плъзгат и пускат приложението Webex във всяка друга директория.


За да видите каква версия на приложението Webex е инсталирана, вижте Намерете версията на приложението си.

Изпълнение на приложението

Приложението има собствено решение за автоматично актуализиране, независимо от инсталационния механизъм на операционната система. Приложението се инсталира само веднъж с помощта на механизма на операционната система. След това приложението автоматично актуализира без знанието на операционната система. Затова инсталираната версия на приложението може да е различна версия от тази, която виждате, докато използвате приложението.

Като администратор можете да изтеглите един-единствен инсталатор, който включва приложението Webex и приложението Webex Meetings.

Инсталирай

Когато инсталирате Webex приложение и приложението Webex срещи с exe файла, можете да добавите следните параметри на командния ред. Когато използвате свойството ALLUSERS=1 за указване на инсталация на машина, трябва да имате привилегии за достъп до администрацията.

 • ПРИЕМЕТЕ_ЛСКВ

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение за краен потребител за потребители и потребители няма да получите подкана да приемете лицензионното споразумение за краен потребител. Например: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Лицензионното споразумение за краен потребител не се показва, ако някой от следните записи в системния регистър е зададен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • ИМЕЙЛ

  Можете да зададете имейл за потребител и приложението Webex и приложението Webex Meetings използва имейла, за да подпише този потребител в приложенията. Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично се подписва в Webex. Например: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ИНСТАЛИРАНЕ_КОРЕН

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението чрез параметър на командния ред. Например: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • АВТОСТАРТ_С_ПРОЗОРЦИ

  Ако имате привилегии за достъп до администрацията, можете да укажете, че Webex автоматично ще се стартира с Windows с помощта на автостарта_с_Windows=истинско свойство. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като вярна.

  • Задайте, че Webex автоматично ще се стартира с Windows. Например: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Квадратчето в Настройки ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате привилегии за достъп до администрация, за да промените тази опция.

  • Задайте, че Webex няма автоматично да се стартира с Windows. Например: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат да избират или деселектират квадратчето в самите Настройки.

Когато издание е направено общо достъпно, може да отнеме 7 дни, за да се разточи на всички потребители. През тези 7 дни потребителите могат да актуализират версията на приложението, като или рестартират приложението, или щракнете върху .

Ако разполагате с услугата Pro Pack for Control Hub, можете да проверите на каква версия на приложението са потребителите ви. Вижте отчета за версията на приложението за съобщения в Google Анализ запортфолиото си за сътрудничество воблака .

След прозореца за 7 ден разредка актуализацията се прилага автоматично.

Когато Webex работи, той периодично проверява дали има по-нова версия на наличното приложение. Когато по-нова версия стане достъпна, приложението автоматично изтегля новата версия и я съхранява на локалния компютър:

 • На Windows е следните папки в потребителския профил:

  C:\Потребители\<username>\AppData\Локален\CiscoSparkЛаучер

  C:\Потребители\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

  C:\Потребители\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

  C:\Потребители\<username>\AppData\Локално\WebEx

 • На MacOS това е папка в папката за поддръжка на приложението на потребителя: ~/Поддръжка на библиотека/приложение/Искра cisco

Актуализирани копия на приложението се съхраняват в тази папка, включително текущата версия. По този начин, ако надстройката е неуспешна, приложението може да падне обратно към предишна версия.

За всякакви кръпки, направени за освобождаване, има 3 ден разточващ прозорец, преди всички организации да се актуализират.

Можете да изберете да зададете честотата за актуализации на Webex за потребители във вашата организация.


Тези контроли все още не са достъпни за Webex за правителство.

За да деинсталирате използването на приложението msiexec /x Webex.msi.

За да деинсталирате Webex, отидете в папката "Приложения" и плъзнете Webex на боклука.

Уебекс виртуалното настолно приложение оптимизира аудиото и видеото за виртуалната среда на работния плот. С помощта на тънък клиент потребителите достъп до Webex от среда за отдалечен виртуален работен плот.

Можете да намерите Webex за Windows VDI софтуерни изтегляния от https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

За повече информация относно поддържаните функции, как да подготвите средата си и да разположите решението Webex VDI, вижте Ръководството за разполагане на Webex за инфраструктура за виртуален работен плот (VDI) за

Като администратор можете да подсигурите приложението Webex на мобилните устройства на потребителя си. Решенията, които поддържаме, включват MDM/MAM с Microsoft Intune, MDM/MAM с AppConfig, обтичане на приложения с помощта на iOS IPA файловете и файловете android AAB и контроли за администриране за управление на мобилни устройства

За повече информация вижте Защитени мобилни устройства.