Задайте безусловно пренасочване на повиквания

Можете да настроите слушалката си да пренасочва всички повиквания към конкретен телефонен номер. Когато слушалката ви е пренасочена, виждате иконата за пренасочване на повикване на заглавката на екрана.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Пренасочване на телефонно повикване > Напред безусловно.

3

Маркирайте Напред безусловно.

4

Натиснете Изключено за да изключите функцията или натиснете На за да включите функцията.

5

Маркирайте Препраща и въведете телефонния номер, за да получите обаждането.

6

Натиснете Изберете за да запазите настройката.

Задайте пренасочване на повикване, когато няма отговор

Можете да настроите слушалката си да пренасочва повиквания без отговор към конкретен телефонен номер. Когато слушалката ви е пренасочена, виждате иконата за пренасочване на повикване на заглавката на екрана.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Пренасочване на телефонно повикване > Напред без отговор.

3

Маркирайте Напред без отговор.

4

Натиснете Изключено за да изключите функцията или натиснете На за да включите функцията.

5

Маркирайте Препраща и въведете телефонния номер, за да получите обаждането.

6

Маркирайте Напред след (и) и въведете времето в секунди за изчакване, преди повикването да бъде пренасочено.

7

Натиснете Изберете за да запазите настройката.

Задайте пренасочване на повиквания, когато линията е заета

Можете да настроите слушалката си да пренасочва повиквания към конкретен телефонен номер, когато сте на разговор (заето). Когато слушалката ви е пренасочена, виждате иконата за пренасочване на повикване на заглавката на екрана.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Пренасочване на телефонно повикване > Напред зает.

3

Маркирайте Напред зает.

4

Натиснете Изключено за да изключите функцията или натиснете На за да включите функцията.

5

Маркирайте Препраща и въведете телефонния номер, за да получите обаждането.

6

Натиснете Изберете за да запазите настройката.