Задаване на безусловно пренасочване на повикването

Можете да настроите слушалката си да пренасочва всички повиквания към определен телефонен номер. Когато слушалката е препратена, виждате иконата за пренасочване на повикванията на заглавката на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Повикване напред > Напред безусловно.

3

Откройте Безусловно пренасочване.

4

Натиснете Изкл.., за да изключите функцията или натиснете Вкл.., за да я включите.

5

Откройте Пренасочване към и въведете телефонен номер за приемане на повикването.

6

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на пренасочване на повикването, когато няма отговор

Можете да зададете слушалката да пренасочва повикванията без отговор към определен телефонен номер. Когато слушалката е препратена, виждате иконата за пренасочване на повикванията на заглавката на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Повикване Препращане > Препращане Няма отговор.

3

Маркирайте Пренасочване при липса на отговор.

4

Натиснете Изкл.., за да изключите функцията или натиснете Вкл.., за да я включите.

5

Откройте Пренасочване към и въведете телефонен номер за приемане на повикването.

6

Маркирайте Пренасочване след (s) и въведете времето в секунди, които да се изчака преди пренасочване на повикването.

7

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на пренасочване на повикването, когато редът е зает

Можете да зададете слушалката да пренасочва повикванията към определен телефонен номер, когато сте в повикване (заета линия). Когато слушалката е препратена, виждате иконата за пренасочване на повикванията на заглавката на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Пренасочване > пренасочване на зает.

3

Маркирайте препращане заета.

4

Натиснете Изкл.., за да изключите функцията или натиснете Вкл.., за да я включите.

5

Откройте Пренасочване към и въведете телефонен номер за приемане на повикването.

6

Натиснете Избор, за да запишете настройката.