Postavi bezuvjetno prosljeđivanje poziva

Možete podesiti telefon za prosljeđivanje svih poziva na određeni telefonski broj. Kad je telefon proslijeđen, u zaglavlju zaslona vidjet ćete ikonu za prosljeđivanje poziva.

1

Pritisnite Menu .

2

Odaberite Postavke > Proslijedi poziv > Proslijedi bezuvjetno.

3

Istaknite prema naprijed bezuvjetno.

4

Pritisnite Off za isključenje značajke ili pritisnite On za uključenje značajke.

5

Označite Forward To i unesite telefonski broj za primanje poziva.

6

Pritisnite Select za spremanje podešenja.

Postavi prosljeđivanje poziva kada nema odgovora

Svoj telefon možete podesiti na prosljeđivanje neodgovorenih poziva na određeni telefonski broj. Kad je telefon proslijeđen, u zaglavlju zaslona vidjet ćete ikonu za prosljeđivanje poziva.

1

Pritisnite Menu .

2

Odaberite Postavke > Proslijedi poziv > Proslijedi bez odgovora.

3

Naglasite Naprijed bez odgovora.

4

Pritisnite Off za isključenje značajke ili pritisnite On za uključenje značajke.

5

Označite Forward To i unesite telefonski broj za primanje poziva.

6

Označite Forward After (s) i unesite vrijeme u sekundama za čekanje prije prosljeđivanja poziva.

7

Pritisnite Select za spremanje podešenja.

Postavi prosljeđivanje poziva kad je redak zauzet

Svoj telefon možete podesiti na prosljeđivanje poziva na određeni telefonski broj kada ste u pozivu (zauzeto). Kad je telefon proslijeđen, u zaglavlju zaslona vidjet ćete ikonu za prosljeđivanje poziva.

1

Pritisnite Menu .

2

Odaberite Settings > Call Forward > Forward Busy.

3

Highlight Forward Busy.

4

Pritisnite Off za isključenje značajke ili pritisnite On za uključenje značajke.

5

Označite Forward To i unesite telefonski broj za primanje poziva.

6

Pritisnite Select za spremanje podešenja.