Ange ovillkorlig vidarebefordran av samtal

Du kan ställa in så att telefonen vidarebefordrar alla samtal till ett särskilt telefonnummer. När telefonluren har vidarebefordrats visas ikonen vidarebefordra samtal På skärmens rubrik.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Vidarebefordra > vidarebefordras ovillkorligt.

3

Markera Vidarebefordra alla.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ange vidarebefordra samtal när inget svar visas

Du kan konfigurera ditt handset till att vidarebefordra obesvarade samtal till ett särskilt telefonnummer. När telefonluren har vidarebefordrats visas ikonen vidarebefordra samtal På skärmens rubrik.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Vidarekoppla > vidarebefordra inget svar.

3

Markera Vidarebefordra obesvarade.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Markera Vidarebefordra efter (s) och ange hur många sekunder som ska gå innan samtalet vidarebefordras.

7

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ange att samtalet ska vidarebefordras när linjen är upptagen

Du kan konfigurera ditt handset till att vidarebefordra samtal till ett särskilt telefonnummer när du har ett pågående samtal. När telefonluren har vidarebefordrats visas ikonen vidarebefordra samtal På skärmens rubrik.

1

Tryck på meny .

2

Välj Inställningar > Vidarekoppla > framåt.

3

Markera Vidarebefordra vid upptaget.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Tryck på Välj för att spara inställningen.