Ställa in vidarebefordring av alla samtal

Du kan ställa in så att telefonen vidarebefordrar alla samtal till ett särskilt telefonnummer. När telefonluren är vidarebefordrad visas ikonen för vidarekoppling av samtal i skärmhuvudet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Vidarekoppling > Vidarebefordran villkorslöst.

3

Markera Vidarebefordra alla.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställa in vidarebefordring av samtal om ingen svarar

Du kan konfigurera ditt handset till att vidarebefordra obesvarade samtal till ett särskilt telefonnummer. När telefonluren är vidarebefordrad visas ikonen för vidarekoppling av samtal i skärmhuvudet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Vidarekoppling > Vidarebefordran Inget svar.

3

Markera Vidarebefordra obesvarade.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Markera Vidarebefordra efter (s) och ange hur många sekunder som ska gå innan samtalet vidarebefordras.

7

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställa in vidarebefordring av samtal när linjen är upptagen

Du kan konfigurera ditt handset till att vidarebefordra samtal till ett särskilt telefonnummer när du har ett pågående samtal. När telefonluren är vidarebefordrad visas ikonen för vidarekoppling av samtal i skärmhuvudet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Vidarekoppling > Vidarebefordran upptagen.

3

Markera Vidarebefordra vid upptaget.

4

Tryck på Av för att stänga av funktionen, eller tryck på för att aktivera funktionen.

5

Markera Vidarebefordra till och ange vilket telefonnummer som ska ta emot samtalet.

6

Tryck på Välj för att spara inställningen.