Angi ubetinget videre kobling av anrop

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble alle anrop til et bestemt telefonnummer. Når hånd settet vide res endes, ser du ikonet viderekoble anrop I topp teksten på skjermen.

1

Trykk på meny .

2

Velg Innstillinger > Videre kobling > videresendt uten betingelser .

3

Merk Viderekoble uten betingelser (Forward Unconditionally).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi viderekoble anrop når det ikke er svar

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble ubesvarte anrop til et bestemt telefonnummer. Når hånd settet vide res endes, ser du ikonet viderekoble anrop I topp teksten på skjermen.

1

Trykk på meny .

2

Velg Innstillinger > Videre kobling > viderekoble ikke svar.

3

Merk Viderekoble ubesvarte anrop (Forward No Answer).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Merk Viderekoble etter (s) (Forward After (s)), og skriv inn ventetiden før anropet skal viderekobles, i sekunder.

7

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi viderekoble anrop når linjen er opptatt

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble anrop til et bestemt telefonnummer når du er i en samtale (opptatt). Når hånd settet vide res endes, ser du ikonet viderekoble anrop I topp teksten på skjermen.

1

Trykk på meny .

2

Velg Innstillinger > Viderekoble > viderekoble ved opptatt .

3

Merk Viderekoble ved opptatt (Forward Busy).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.