Angi ubetinget viderekobling

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble alle anrop til et bestemt telefonnummer. Når håndsettet er viderekoblet, ser du ikonet for viderekobling av anrop på skjermoverskriften.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Viderekoble anrop> videresend betingelsesløst.

3

Merk Viderekoble uten betingelser (Forward Unconditionally).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi viderekobling av anrop ved mangel på svar

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble ubesvarte anrop til et bestemt telefonnummer. Når håndsettet er viderekoblet, ser du ikonet for viderekobling av anrop på skjermoverskriften.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Viderekalle > Videresend ingen svar.

3

Merk Viderekoble ubesvarte anrop (Forward No Answer).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Merk Viderekoble etter (s) (Forward After (s)), og skriv inn ventetiden før anropet skal viderekobles, i sekunder.

7

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi viderekobling når linjen er opptatt

Du kan konfigurere håndsettet til å viderekoble anrop til et bestemt telefonnummer når du er i en samtale (opptatt). Når håndsettet er viderekoblet, ser du ikonet for viderekobling av anrop på skjermoverskriften.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Viderekoble anrop> viderekoble opptatt.

3

Merk Viderekoble ved opptatt (Forward Busy).

4

Trykk på Av for å slå av funksjonen, eller trykk på for å slå på funksjonen.

5

Merk Forward To (viderekoble til), og skriv inn telefonnummeret som skal motta anrop.

6

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.