Nastavenie nepodmieneného presmerovania hovorov

Telefón môžete nastaviť tak, aby všetky hovory presmeroval na určené telefónne číslo. Po presmerovaní slúchadla sa zobrazí ikona presmerovania hovoru V hlavičke obrazovky.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Hovor presmerovať > presmerovať bezpodmienečne.

3

Zvýraznite položku Nepodmienené presmerovanie.

4

Stlačením položky Vypnúť vypnete túto funkciu, kým stlačením položky Zapnúť ju zapnete.

5

Zvýraznite položku Presmerovať na a zadajte telefónne číslo, na ktorom sa má hovor prijať.

6

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie presmerovania hovoru pri neprijatí hovoru

Telefón môžete nastaviť tak, aby neprijaté hovory presmeroval na určené telefónne číslo. Po presmerovaní slúchadla sa zobrazí ikona presmerovania hovoru V hlavičke obrazovky.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Presmerovanie hovoru> Presmerovanie bez prijatia.

3

Zvýraznite položku Presmerovať, ak volaný neprijíma.

4

Stlačením položky Vypnúť vypnete túto funkciu, kým stlačením položky Zapnúť ju zapnete.

5

Zvýraznite položku Presmerovať na a zadajte telefónne číslo, na ktorom sa má hovor prijať.

6

Zvýraznite položku Presmerovať po (s) a zadajte čas v sekundách, po ktorom sa hovor presmeruje.

7

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie presmerovania hovoru, keď je linka obsadená

Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby hovory presmeroval na určené telefónne číslo, keď práve prebieha iný hovor (linka je obsadená). Po presmerovaní slúchadla sa zobrazí ikona presmerovania hovoru V hlavičke obrazovky.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Presmerovanie hovoru > Presmerovanie obsadené.

3

Zvýraznite položku Presmerovať, ak je linka obsadená.

4

Stlačením položky Vypnúť vypnete túto funkciu, kým stlačením položky Zapnúť ju zapnete.

5

Zvýraznite položku Presmerovať na a zadajte telefónne číslo, na ktorom sa má hovor prijať.

6

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.