Nastavení nepodmíněného hovoru

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovávalo všechny hovory na určité telefonní číslo. Když je sluchátko předáváno, vidíte ikonu přesměrovat hovor Na hlavičku obrazovky.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení > Přesměrování > hovorů je nepodmíněné.

3

Označte možnost Bezpodmínečně přesměrování.

4

Stisknutím možnosti Vypnout funkci vypnete nebo stisknutím možnosti Zapnout funkci zapnete.

5

Vyberte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo pro příjem hovorů.

6

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení hovoru přesměrovat, když není odpověď

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovávalo nepřijaté hovory na určité telefonní číslo. Když je sluchátko předáváno, vidíte ikonu přesměrovat hovor Na hlavičku obrazovky.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení > Předávat bez odpovědi > hovor.

3

Označte možnost Přesměrovat při nevyzvednutí.

4

Stisknutím možnosti Vypnout funkci vypnete nebo stisknutím možnosti Zapnout funkci zapnete.

5

Vyberte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo pro příjem hovorů.

6

Vyberte možnost Přesměrovat po (s) a zadejte dobu v sekundách, která má uplynout před přesměrováním hovorů.

7

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavit hovor přesměrovat, když je linka obsazena

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovával hovory na určité telefonní číslo, když máte hovor (když máte obsazenou linku). Když je sluchátko předáváno, vidíte ikonu přesměrovat hovor Na hlavičku obrazovky.

1

Nabídka stisknout .

2

Vyberte nastavení Přesměrování > hovorů > vpřed obsazeno .

3

Označte možnost Přesměrovat při obsazení.

4

Stisknutím možnosti Vypnout funkci vypnete nebo stisknutím možnosti Zapnout funkci zapnete.

5

Vyberte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo pro příjem hovorů.

6

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.