Nastavení nepodmíněného přesměrování hovorů

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovávalo všechny hovory na určité telefonní číslo. Když je sluchátko přesměrováno, v záhlaví obrazovky uvidíte ikonu přesměrování hovorů .

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte Nastavení > Přesměrování hovorů > Bezpodmínečné přesměrování.

3

Označte možnost Bezpodmínečně přesměrování.

4

Stisknutím tlačítka Vypnuto funkci vypnete nebo stisknutím tlačítka Zapnuto funkci zapnete.

5

Zvýrazněte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo, na kterém chcete hovor přijmout.

6

Nastavení uložte volbou Vybrat.

Nastavení přesměrování hovorů, když nikdo neodpovídá

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovávalo nepřijaté hovory na určité telefonní číslo. Když je sluchátko přesměrováno, v záhlaví obrazovky uvidíte ikonu přesměrování hovorů .

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Přesměrování hovorů > Přesměrovat při nezvednutí.

3

Označte možnost Přesměrovat při nezvednutí.

4

Stisknutím tlačítka Vypnuto funkci vypnete nebo stisknutím tlačítka Zapnuto funkci zapnete.

5

Zvýrazněte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo, na kterém chcete hovor přijmout.

6

Vyberte možnost Přesměrovat po (s) a zadejte dobu v sekundách, která má uplynout před přesměrováním hovorů.

7

Nastavení uložte volbou Vybrat.

Nastavení přesměrování hovorů, když je linka obsazená

Sluchátko lze nastavit, aby přesměrovával hovory na určité telefonní číslo, když máte hovor (když máte obsazenou linku). Když je sluchátko přesměrováno, v záhlaví obrazovky uvidíte ikonu přesměrování hovorů .

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Přesměrování hovorů > Přesměrovat při obsazení.

3

Označte možnost Přesměrovat při obsazení.

4

Stisknutím tlačítka Vypnuto funkci vypnete nebo stisknutím tlačítka Zapnuto funkci zapnete.

5

Zvýrazněte možnost Přesměrovat na a zadejte telefonní číslo, na kterém chcete hovor přijmout.

6

Nastavení uložte volbou Vybrat.