Gesprekken onvoorwaardelijk doorschakelen instellen

U kunt uw handset zodanig instellen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen in de koptekst op het scherm.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Oproep doorverbinden > Onvoorwaardelijk doorverbinden.

3

Markeer Onvoorwaardelijk doorverbinden.

4

Druk op Uit om de functie uit te schakelen of op Aan om de functie in te schakelen.

5

Markeer Doorverbinden naar en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.

6

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

Instellen om oproep door te verbinden als er geen antwoord komt

U kunt uw handset zodanig instellen dat onbeantwoorde oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen in de koptekst op het scherm.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Oproep doorverbinden > Doorverbinden als er geen antwoord komt.

3

Markeer Doorverbinden als er geen antwoord komt.

4

Druk op Uit om de functie uit te schakelen of op Aan om de functie in te schakelen.

5

Markeer Doorverbinden naar en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.

6

Markeer Doorverbinden na (s) en voer de tijd in seconden in waarna de oproep moet worden doorverbonden.

7

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

Oproep doorverbinden als de lijn bezet is

U kunt uw handset zodanig instellen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld als u in gesprek bent (als de lijn bezet) is. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen in de koptekst op het scherm.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Oproep doorverbinden > Doorverbinden bij bezet.

3

Markeer Doorverbinden bij bezet.

4

Druk op Uit om de functie uit te schakelen of op Aan om de functie in te schakelen.

5

Markeer Doorverbinden naar en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.

6

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.