Indstil ubetinget videresendelse af opkald

Du kan indstille håndsættet til at viderestille alle opkald til et bestemt telefonnummer. Når håndsættet viderestilles, vises ikonet for viderestilling af opkald I skærmhovedet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestil > viderestil betingelsesløst.

3

Markér Viderestil ubetinget.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil Videresend opkald, når der ikke svares

Du kan indstille håndsættet til at viderestille ubesvarede opkald til et bestemt telefonnummer. Når håndsættet viderestilles, vises ikonet for viderestilling af opkald I skærmhovedet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestilling > intet svar.

3

Markér Viderestil ved intet svar.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Markér Viderestil efter (s), og angiv tiden i sekunder, der skal ventes, før opkaldet viderestilles.

7

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil videresendelse af opkald, når linjen er optaget

Du kan indstille håndsættet til at viderestille opkald til et specifikt telefonnummer, når du er midt i et opkald (optaget). Når håndsættet viderestilles, vises ikonet for viderestilling af opkald I skærmhovedet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestil > viderestil optaget.

3

Markér Viderestil ved optaget.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.