Indstil Viderestil opkald ubetinget

Du kan indstille håndsættet til at viderestille alle opkald til et bestemt telefonnummer. Når håndsættet viderestilles, kan du se ikonet Viderestil alle på skærmhoveddelen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestil opkald > Viderestil ubetinget.

3

Markér Viderestil ubetinget.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Angiv viderestilling af opkald, når der ikke svares:

Du kan indstille håndsættet til at viderestille ubesvarede opkald til et bestemt telefonnummer. Når håndsættet viderestilles, kan du se ikonet Viderestil alle på skærmhoveddelen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestil opkald > Viderestil ved intet svar.

3

Markér Viderestil ved intet svar.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Markér Viderestil efter (s), og angiv tiden i sekunder, der skal ventes, før opkaldet viderestilles.

7

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil viderestilling af opkald, når linjen er optaget

Du kan indstille håndsættet til at viderestille opkald til et specifikt telefonnummer, når du er midt i et opkald (optaget). Når håndsættet viderestilles, kan du se ikonet Viderestil alle på skærmhoveddelen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Viderestil opkald > Viderestil ved optaget.

3

Markér Viderestil ved optaget.

4

Tryk på Til for at slå funktionen fra, eller tryk på Til for at slå funktionen til.

5

Markér Viderestil til, og indtast telefonnummeret for at modtage opkaldet.

6

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.