Setarea redirecționării necondiționate a apelurilor

Puteți să setați telefonul pentru a redirecționa toate apelurile către un anumit număr de telefon. Atunci când telefonul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare apeluri în antetul ecranului.

1

Apăsați Menu (Meniu).

2

Selectați Settings (Setări) > Call Forward (Redirecționare apeluri) > Forward Unconditionally (Redirecționare necondiționată).

3

Evidențiați Forward Unconditionally (Redirecționare necondiționată).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setarea redirecționării apelurilor când nu se răspunde la acestea

Puteți să setați telefonul pentru a redirecționa apelurile la care nu se răspunde către un anumit număr de telefon. Atunci când telefonul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare apeluri în antetul ecranului.

1

Apăsați Menu (Meniu).

2

Selectați Settings (Setări) > Call Forward (Redirecționare apeluri) > Forward No Answer (Redirecționare dacă nu se răspunde).

3

Evidențiați Forward No Answer (Redirecționare dacă nu se răspunde).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Evidențiați Forward After (Redirecționare după) și introduceți intervalul de timp în secunde după care va avea loc redirecționarea apelului.

7

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setarea redirecționării apelurilor când linia este ocupată

Puteți seta telefonul să redirecționeze apelurile către un anumit număr de telefon atunci când sunteți într-un apel (ocupat). Atunci când telefonul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare apeluri în antetul ecranului.

1

Apăsați Menu (Meniu).

2

Selectați Settings (Setări) > Call Forward (Redirecționare apeluri) > Forward Busy (Redirecționare când este ocupat).

3

Evidențiați Forward Busy (Redirecționare când este ocupat).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.