Angi viderekobling ubetinget

Du kan stille inn håndsettet til å viderekoble alle anrop til et bestemt telefonnummer. Når håndsettet viderekobles, ser du viderekoblingsikonet på skjermoverskriften.

1

trykk Meny .

2

Plukke ut Innstillinger > Viderekobling > Videresend betingelsesløst.

3

Fremheve Videresend betingelsesløst.

4

trykk Av for å slå av funksjonen eller trykk for å slå på funksjonen.

5

Fremheve Videresend til og tast inn telefonnummeret for å motta anropet.

6

trykk Plukke ut for å lagre innstillingen.

Still inn viderekobling når det ikke er noe svar

Du kan stille inn håndsettet til å viderekoble ubesvarte anrop til et bestemt telefonnummer. Når håndsettet viderekobles, ser du viderekoblingsikonet på skjermoverskriften.

1

trykk Meny .

2

Plukke ut Innstillinger > Viderekobling > Videresend ikke svar.

3

Fremheve Videresend ikke svar.

4

trykk Av for å slå av funksjonen eller trykk for å slå på funksjonen.

5

Fremheve Videresend til og tast inn telefonnummeret for å motta anropet.

6

Fremheve Videresend etter(e) og angi tiden i sekunder for å vente før samtalen viderekobles.

7

trykk Plukke ut for å lagre innstillingen.

Still inn viderekobling når linjen er opptatt

Du kan stille inn håndsettet til å viderekoble anrop til et bestemt telefonnummer når du er i en samtale (opptatt). Når håndsettet viderekobles, ser du viderekoblingsikonet på skjermoverskriften.

1

trykk Meny .

2

Plukke ut Innstillinger > Viderekobling > Fremover opptatt.

3

Fremheve Fremover opptatt.

4

trykk Av for å slå av funksjonen eller trykk for å slå på funksjonen.

5

Fremheve Videresend til og tast inn telefonnummeret for å motta anropet.

6

trykk Plukke ut for å lagre innstillingen.