Setarea redirecționării necondiționate a apelurilor

Puteți să setați telefonul pentru a redirecționa toate apelurile către un anumit număr de telefon. Când receptorul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare a apelurilor din antetul ecranului.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Sunați înainte > necondiționat.

3

Evidențiați Forward Unconditionally (Redirecționare necondiționată).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setați apelul înainte când nu există niciun răspuns

Puteți să setați telefonul pentru a redirecționa apelurile la care nu se răspunde către un anumit număr de telefon. Când receptorul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare a apelurilor din antetul ecranului.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Redirecționare apel> Redirecționare fără răspuns.

3

Evidențiați Forward No Answer (Redirecționare dacă nu se răspunde).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Evidențiați Forward After (Redirecționare după) și introduceți intervalul de timp în secunde după care va avea loc redirecționarea apelului.

7

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setarea redirecționării apelurilor atunci când linia este ocupată

Puteți seta telefonul să redirecționeze apelurile către un anumit număr de telefon atunci când sunteți într-un apel (ocupat). Când receptorul este redirecționat, veți vedea pictograma de redirecționare a apelurilor din antetul ecranului.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Redirecționare apel> Redirecționare ocupat.

3

Evidențiați Forward Busy (Redirecționare când este ocupat).

4

Apăsați Off (Oprit) pentru a dezactiva caracteristica sau On (Pornit) pentru a o activa.

5

Evidențiați Forward To (Redirecționare către) și introduceți numărul de telefon care va primi apelul.

6

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.