Koşulsuz Çağrı Yönlendirmeyi Ayarlama

Ahizeyi, tüm çağrılar belirli bir telefon numarasına yönlendirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonunuz yönlendirildiğinde, ekran üstbilgisinde çağrı yönlendirme simgesi görünür.

1

Menü düğmesine basın.

2

Ayarlar > Çağrı Yönlendirme > Koşulsuz Yönlendirme'yi seçin.

3

Koşulsuz Yönlendirme'yi vurgulayın.

4

Özelliği kapatmak için Kapalı'ya basın veya özelliği açmak için Açık'a basın.

5

Şuna Yönlendir'i vurgulayarak çağrıyı alacak telefon numarasını girin.

6

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.

Cevap Verilmediğinde Çağrı Yönlendirmeyi Ayarlama

Ahizenizi, cevaplanmayan çağrılar belirli bir telefon numarasına yönlendirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonunuz yönlendirildiğinde, ekran üstbilgisinde çağrı yönlendirme simgesi görünür.

1

Menü düğmesine basın.

2

Ayarlar > Çağrı Yönlendirme > Cevapsızları Yönlendirme'yi seçin.

3

Cevapsızları Yönlendirme'yi vurgulayın.

4

Özelliği kapatmak için Kapalı'ya basın veya özelliği açmak için Açık'a basın.

5

Şuna Yönlendir'i vurgulayarak çağrıyı alacak telefon numarasını girin.

6

(s) Sonra Yönlendir'i vurgulayın ve çağrı yönlendirilmeden önce beklenecek süreyi saniye cinsinden girin.

7

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.

Hat Meşgul Olduğunda Çağrı Yönlendirmeyi Ayarlama

Ahizenizi, bir çağrıda (meşgul) olduğunuzda tüm çağrıları belirli bir telefon numarasına yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonunuz yönlendirildiğinde, ekran üstbilgisinde çağrı yönlendirme simgesi görünür.

1

Menü düğmesine basın.

2

Ayarlar > Çağrı Yönlendirme > Meşgulken Yönlendir'i seçin.

3

Meşgulken Yönlendir'i vurgulayın.

4

Özelliği kapatmak için Kapalı'ya basın veya özelliği açmak için Açık'a basın.

5

Şuna Yönlendir'i vurgulayarak çağrıyı alacak telefon numarasını girin.

6

Ayarı kaydetmek için Seç'e basın.