Nastavitev brezpogojnega posredovanja klica

Slušalko lahko nastavite tako, da preusmeri vse klice na določeno telefonsko številko. Ko je slušalka preusmerjena, se prikaže ikona za preusmeritev klica V glavi zaslona.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Brezpogojno preusmerite > posredujte.

3

Označite brezpogojno preusmeriti.

4

Pritisnite Izklop za izklop funkcije ali pritisnite Vklop, da funkcijo vklopite.

5

Označite Posreduj na in vnesite telefonsko številko za sprejem klica.

6

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev posredovanja klica, če ni odgovora

Slušalko lahko nastavite tako, da posreduje klice na določeno telefonsko številko. Ko je slušalka preusmerjena, se prikaže ikona za preusmeritev klica V glavi zaslona.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Posredovanje klica> brez odgovora.

3

Označite Posreduj, ko ni odgovora.

4

Pritisnite Izklop za izklop funkcije ali pritisnite Vklop, da funkcijo vklopite.

5

Označite Posreduj na in vnesite telefonsko številko za sprejem klica.

6

Označite Posreduj po (s) in vnesite čas v sekundah čakanja, preden se klic posreduje.

7

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev posredovanja klica, če je linija zasedena

Slušalko lahko nastavite tako, da posreduje klice na določeno telefonsko številko, ko je vaša linija zasedena. Ko je slušalka preusmerjena, se prikaže ikona za preusmeritev klica V glavi zaslona.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Posredovanje klica> zasedeno.

3

Označite Posreduj, ko je zasedeno.

4

Pritisnite Izklop za izklop funkcije ali pritisnite Vklop, da funkcijo vklopite.

5

Označite Posreduj na in vnesite telefonsko številko za sprejem klica.

6

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.