Ustawienie przekierowania pod kątem bezwarunkowego

W słuchawce można włączyć przekazywanie nieodebranych połączeń na określony numer telefonu. Gdy słuchawka jest przekazana, zostanie wyświetlona ikona przekierowywania połączeń W nagłówku ekranu.

1

Naciśnij przycisk menu .

2

Wybierz kolejno Opcje ustawienia > Przekierowywanie połączeń > przekazywać je bezwarunkowo.

3

Podświetl Przekazywanie bezwarunkowe.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.

Ustawienie funkcji przekierowywanie połączeń w przypadku braku odpowiedzi

W słuchawce można włączyć przekazywanie nieodebranych połączeń na określony numer telefonu. Gdy słuchawka jest przekazana, zostanie wyświetlona ikona przekierowywania połączeń W nagłówku ekranu.

1

Naciśnij przycisk menu .

2

Wybierz kolejno Opcje ustawienia > Przekierowywanie połączeń > przekazanie bez odpowiedzi

3

Podświetl Przekazywanie nieodebranych.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Podświetl opcję Przekaż po (s) i wpisz liczbę sekund, po której połączenie ma zostać przekazane.

7

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.

Ustawienie przekierowywania połączeń, gdy linia jest zajęta

Można skonfigurować ustawienia słuchawki do przekazywania połączeń na numer telefonu, gdy trwa połączenie (zajęty). Gdy słuchawka jest przekazana, zostanie wyświetlona ikona przekierowywania połączeń W nagłówku ekranu.

1

Naciśnij przycisk menu .

2

Wybierz kolejno Opcje ustawienia > Przekierowywanie połączeń > zajęte

3

Podświetl opcję Numer zajęty.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.