Ustawianie bezwarunkowego przekierowania połączeń

W słuchawce można włączyć przekazywanie nieodebranych połączeń na określony numer telefonu. Gdy przekazywanie jest włączone na górze ekranu jest widoczna ikona przekazywania połączeń.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Przekazywanie połączenia > Przekazywanie bezwarunkowe.

3

Podświetl Przekazywanie bezwarunkowe.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie przekierowania połączeń w przypadku nieodebrania

W słuchawce można włączyć przekazywanie nieodebranych połączeń na określony numer telefonu. Gdy przekazywanie jest włączone na górze ekranu jest widoczna ikona przekazywania połączeń.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Przekazywanie połączenia > Przekazywanie nieodebranych.

3

Podświetl Przekazywanie nieodebranych.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Podświetl opcję Przekaż po (s) i wpisz liczbę sekund, po której połączenie ma zostać przekazane.

7

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie przekierowania połączeń w przypadku zajętej linii

Można skonfigurować ustawienia słuchawki do przekazywania połączeń na numer telefonu, gdy trwa połączenie (zajęty). Gdy przekazywanie jest włączone na górze ekranu jest widoczna ikona przekazywania połączeń.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Przekazywanie połączenia > Numer zajęty.

3

Podświetl opcję Numer zajęty.

4

Naciśnij opcję Wył., aby wyłączyć tę funkcję, albo Wł., aby ją włączyć.

5

Podświetl Przekaż do i wprowadź numer telefonu, na który mają być przekazywane połączenia.

6

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.