Postavite poziv unapred bezuslovno

Možete podesiti slušalicu da prosledi sve pozive na određeni broj telefona. Kada vam je slušalica prosleđena, videćete ikonu "Pozovi unapred" U zaglavlju ekrana.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Kao napred > Bezuslovno.

3

Istakni unapred bezuslovno.

4

Press Off to turn the feature off or press On to turn the feature on.1

5

Istakni unapred i unesite broj telefona da biste primili poziv.

6

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Postavljanje poziva unapred kada nema odgovora

Slušalicu možete podesiti da prosleđivanje neodgovorenih poziva na određeni broj telefona. Kada vam je slušalica prosleđena, videćete ikonu "Pozovi unapred" U zaglavlju ekrana.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Call Forward > Forward No Answer.

3

Istakni unapred bez odgovora .

4

Press Off to turn the feature off or press On to turn the feature on.1

5

Istakni unapred i unesite broj telefona da biste primili poziv.

6

Istakni unapred posle (s) i unesite vreme u sekundama da biste sačekali pre prosleđivanje poziva.

7

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Postavljanje poziva unapred kada je red zauzet

Slušalicu možete podesiti da prosleđivanje poziva na određeni broj telefona kada ste na pozivu (zauzeti). Kada vam je slušalica prosleđena, videćete ikonu "Pozovi unapred" U zaglavlju ekrana.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Call Forward > Zaostavi zauzet.

3

Isticanje zauzetosti unapred .

4

Press Off to turn the feature off or press On to turn the feature on.1

5

Istakni unapred i unesite broj telefona da biste primili poziv.

6

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.