Postavi prosleđivanje poziva bezuslovno

Možete podesiti telefon da prosleđuje sve pozive na određeni broj telefona. Kada se telefon prosledi, na zaglavlju ekrana se prikazuje ikona za prosleđivanje poziva.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite Podešavanja > Prosledi poziv > Prosledi bezuslovno.

3

Istaknite napred bezuslovno.

4

Pritisnite Off da biste isključili funkciju ili pritisnite On da biste uključili funkciju.

5

Označite „Prosledi“ i unesite broj telefona za prijem poziva.

6

Pritisnite Select da sačuvate podešavanje.

Podesi prosleđivanje poziva kada nema odgovora

Možete da podesite telefon da prosleđuje neodgovorene pozive na određeni broj telefona. Kada se telefon prosledi, na zaglavlju ekrana se prikazuje ikona za prosleđivanje poziva.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite Podešavanja > Prosledi poziv > Prosledi bez odgovora.

3

Naglasite „Prosledi bez odgovora“.

4

Pritisnite Off da biste isključili funkciju ili pritisnite On da biste uključili funkciju.

5

Označite „Prosledi“ i unesite broj telefona za prijem poziva.

6

Označite „Prosledi“ posle ( a) i unesite vreme u sekundama da biste sačekali pre nego što poziv bude prosleđen.

7

Pritisnite Select da sačuvate podešavanje.

Podesite prosleđivanje poziva kada je red zauzet

Možete da podesite telefon da prosleđuje pozive na određeni broj telefona kada ste u toku poziva (zauzeto). Kada se telefon prosledi, na zaglavlju ekrana se prikazuje ikona za prosleđivanje poziva.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite Podešavanja > Prosleđivanje poziva> Zauzeto.

3

Istaknite "Zauzeto napred".

4

Pritisnite Off da biste isključili funkciju ili pritisnite On da biste uključili funkciju.

5

Označite „Prosledi“ i unesite broj telefona za prijem poziva.

6

Pritisnite Select da sačuvate podešavanje.