1

Отворете приложението Събрания и плъзнете наляво до Моите събрания.

2

Докоснете График, след което въведете информацията за събранието си:

  • Тема на срещата

  • Дата на събрание, начален час и продължителност

  • Парола за срещата

  • Приканва–позволете на приложението да получи достъп до контактите ви на устройството ви или ръчно да въведе имейли на участници и докоснете Връщане, за да ги добавите към списъка си с участници.

3

Прегледайте подробностите за събранието си и след това докоснете График, за да насрочите събранието си.


 

Ако събранието ви е в рамките на следващите 15 минути, вместо това докоснете Старт.

1

Отворете приложението Събрания и плъзнете наляво до Моите събрания.

2

Докоснете График, след което въведете информацията за събранието си:

  • Тема на срещата

  • Дата на събрание, начален час и продължителност

  • Парола за срещата

  • Приканва–позволете на приложението да получи достъп до контактите ви на устройството ви или ръчно да въведе имейли на участници и докоснете Добавяне на участник, за да ги добавите към списъка си с участници.

3

Прегледайте подробностите за събранието си и след това докоснете График, за да насрочите събранието си.


 

Ако събранието ви е в рамките на следващите 15 минути, вместо това докоснете Старт.