1

Отворете приложението Webex Срещи и плъзнете наляво до Моите събрания .

2

Докоснете График, след което въведете информацията за събранието си:

  • Тема на събранието

  • Дата на събрание, начален час и продължителност

  • Парола за срещата

  • Приканва- позволете на приложението да получи достъп до контактите ви на устройството ви или ръчно да въвежда имейли на участници и докоснете Връщане, за да ги добавите към списъка си с участници.

3

Прегледайте подробностите за събранието си и след това докоснете График, за да насрочите събранието си.


 

Ако събранието ви е в рамките на следващите 15 минути, вместо това докоснете Старт.

1

Отворете приложението Webex Срещи и плъзнете наляво до Моите събрания .

2

Докоснете График, след което въведете информацията за събранието си:

  • Тема на събранието

  • Дата на събрание, начален час и продължителност

  • Парола за срещата

  • Приканва- позволете на приложението да получи достъп до контактите ви на устройството ви или ръчно да въведе имейли на участници и докоснете Добавяне на участник, за да ги добавите към списъка си с участници.

3

Прегледайте подробностите за събранието си и след това докоснете График, за да насрочите събранието си.


 

Ако събранието ви е в рамките на следващите 15 минути, вместо това докоснете Старт.