1

Otevřete aplikaci Schůzky Webex a přejeďte doleva na Moje schůzky .

2

Klepněte na Plán a zadejte informace oschůzce:

  • Téma schůzky

  • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

  • Heslo schůzky

  • Pozvaní- umožněte aplikaci přístup ke kontaktům na vašem zařízení nebo ručně zadejte e-maily účastníků a klepnutím na Vrátit je přidejte do seznamu účastníků.

3

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a klepnutím na Naplánovat naplánujte schůzku.


 

Pokud se schůzka bude vysouložit během příštích 15 minut, klepněte místo toho na Začít.

1

Otevřete aplikaci Schůzky Webex a přejeďte doleva na Moje schůzky .

2

Klepněte na Plán a zadejte informace oschůzce:

  • Téma schůzky

  • Datum schůzky, čas zahájení a doba trvání

  • Heslo schůzky

  • Pozvaní - umožněte aplikaci přístup ke kontaktům na vašem zařízení nebo ručně zadejte e-maily účastníků a klepnutím na Přidat účastníka je přidejte do seznamu účastníků.

3

Zkontrolujte podrobnosti o schůzce a klepnutím na Naplánovat naplánujte schůzku.


 

Pokud se schůzka bude vysouložit během příštích 15 minut, klepněte místo toho na Začít.