1

Otvor Stretnutia aplikáciu a potiahnite prstom doľava na Moje stretnutia.

2

Klepnite Rozvrha potom zadajte informácie o stretnutí:

  • Téma stretnutia

  • Dátum, čas začiatku a trvanie stretnutia

  • Heslo stretnutia

  • Pozvaní – povoľte aplikácii prístup k vašim kontaktom na vašom zariadení alebo manuálne zadajte e-maily účastníkov a klepnite na Návrat aby ste ich pridali do zoznamu účastníkov.

3

Skontrolujte podrobnosti o stretnutí a potom klepnite na Rozvrh naplánovať si stretnutie.


 

Ak sa vaše stretnutie uskutoční do 15 minút, klepnite na Štart namiesto toho.

1

Otvor Stretnutia aplikáciu a potiahnite prstom doľava na Moje stretnutia.

2

Klepnite Rozvrha potom zadajte informácie o stretnutí:

  • Téma stretnutia

  • Dátum, čas začiatku a trvanie stretnutia

  • Heslo stretnutia

  • Pozvaní – povoľte aplikácii prístup k vašim kontaktom na vašom zariadení alebo manuálne zadajte e-maily účastníkov a klepnite na Pridať účastníka aby ste ich pridali do zoznamu účastníkov.

3

Skontrolujte podrobnosti o stretnutí a potom klepnite na Rozvrh naplánovať si stretnutie.


 

Ak sa vaše stretnutie uskutoční do 15 minút, klepnite na Štart namiesto toho.