1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" i brzo prevucite nalevo u fasciklu "Moji sastanci".

2

Dodirnite Raspored, a zatim unesite informacije o sastanku:

  • Tema sastanka

  • Datum sastanka, vreme početka i trajanje

  • Lozinka za sastanak

  • Učesnici – dozvolite aplikaciji da pristupi vašim kontaktima na uređaju ili ručno unesite e-poruke učesnika i dodirnite Vrati se da biste ih dodali na listu učesnika.

3

Pregledajte detalje sastanka, a zatim dodirnite Raspored da biste zakazali sastanak.


 

Ako je sastanak u narednih 15 minuta, dodirnite dugme Start.

1

Otvorite aplikaciju "Sastanci" i brzo prevucite nalevo u fasciklu "Moji sastanci".

2

Dodirnite Raspored, a zatim unesite informacije o sastanku:

  • Tema sastanka

  • Datum sastanka, vreme početka i trajanje

  • Lozinka za sastanak

  • Učesnici – dozvolite aplikaciji da pristupi vašim kontaktima na uređaju ili ručno unesite e-poruke učesnika i dodirnite Dodaj učesnika da biste ih dodali na listu učesnika.

3

Pregledajte detalje sastanka, a zatim dodirnite Raspored da biste zakazali sastanak.


 

Ako je sastanak u narednih 15 minuta, dodirnite dugme Start.