1

Otvorite aplikaciju Meetings i prevucite brzo nalevo da Moji sastanci.

2

Dodirnite raspored , a zatim unesite informacije o sastanku:

  • Tema sastanka

  • Datum sastanka, vreme početka i trajanje

  • Lozinka za sastanak

  • Pozvane osobe – dozvolite aplikaciji da pristupa vašim kontaktima na vašem uređaju ili ručno unesite e-adrese učesnika i dodirnite "Vrati se" da biste ih dodali na listu učesnika.

3

Pregledajte detalje sastanka, a zatim dodirnite " Zakaži " da biste zakazali sastanak.


 

Ako je sastanak u roku od narednih 15 minuta, dodirnite " Pokreni ".

1

Otvorite aplikaciju Meetings i prevucite brzo nalevo da Moji sastanci.

2

Dodirnite raspored , a zatim unesite informacije o sastanku:

  • Tema sastanka

  • Datum sastanka, vreme početka i trajanje

  • Lozinka za sastanak

  • Pozvane osobe – dozvolite aplikaciji da pristupa vašim kontaktima na vašem uređaju ili ručno unesite e-adrese učesnika i dodirnite Dodaj učesnika da biste ih dodali na listu učesnika.

3

Pregledajte detalje sastanka, a zatim dodirnite " Zakaži " da biste zakazali sastanak.


 

Ako je sastanak u roku od narednih 15 minuta, dodirnite " Pokreni ".