1

פתחו את האפליקציה 'פגישות ' והחליקו שמאלה אל 'הפגישות שלי'.

2

הקש על תזמן ולאחר מכן הזן את פרטי הפגישה שלך:

  • נושא הפגישה

  • תאריך הפגישה, שעת ההתחלה ומשך הזמן

  • סיסמת פגישה

  • מוזמנים – אפשרו לאפליקציה לגשת לאנשי הקשר שלכם במכשיר שלכם או הזינו ידנית הודעות דוא"ל של משתתפים והקשו על Return כדי להוסיף אותם לרשימת המשתתפים שלכם.

3

סקור את פרטי הפגישה שלך ולאחר מכן הקש על תזמן כדי לתזמן את הפגישה.


 

אם הפגישה מתבצעת במהלך 15 הדקות הבאות, הקישו במקום זאת על 'התחל' .

1

פתחו את האפליקציה 'פגישות ' והחליקו שמאלה אל 'הפגישות שלי'.

2

הקש על תזמן ולאחר מכן הזן את פרטי הפגישה שלך:

  • נושא הפגישה

  • תאריך הפגישה, שעת ההתחלה ומשך הזמן

  • סיסמת פגישה

  • מוזמנים - אפשרו לאפליקציה לגשת לאנשי הקשר שלכם במכשיר שלכם או הזינו ידנית הודעות דוא"ל של משתתפים והקשו על 'הוסף משתתף' כדי להוסיף אותם לרשימת המשתתפים שלכם.

3

סקור את פרטי הפגישה שלך ולאחר מכן הקש על תזמן כדי לתזמן את הפגישה.


 

אם הפגישה מתבצעת במהלך 15 הדקות הבאות, הקישו במקום זאת על 'התחל' .