1

Otwórz aplikację Meetings i przesuń palcem w lewo do opcji My Meetings.

2

Dotknij harmonogramu, a następnie wprowadź informacje o spotkaniu:

  • Temat spotkania

  • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

  • Hasło do spotkania

  • Zaproszeni — zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź wiadomości e-mail uczestnika i dotknij przycisku Wróć, aby dodać je do listy uczestników.

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie dotknij Harmonogram aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, dotknij przycisku Start.

1

Otwórz aplikację Meetings i przesuń palcem w lewo do opcji My Meetings.

2

Dotknij harmonogramu, a następnie wprowadź informacje o spotkaniu:

  • Temat spotkania

  • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

  • Hasło do spotkania

  • Osoby zaproszone — zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź wiadomości e-mail uczestnika i dotknij opcji Dodaj uczestnika , aby dodać je do listy uczestników.

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie dotknij Harmonogram aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, dotknij przycisku Start.