1

Otwórz aplikację Spotkania i przesuń palcem w lewo do obszaru Moje spotkania.

2

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

  • Temat spotkania

  • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

  • Hasło do spotkania

  • Zaproszone osoby – zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź wiadomości e-mail uczestników i stuknij opcję Wróć, aby dodać ich do listy uczestników.

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.

1

Otwórz aplikację Spotkania i przesuń palcem w lewo do obszaru Moje spotkania.

2

Naciśnij pozycję Zaplanuj , a następnie wprowadź informacje ospotkaniu:

  • Temat spotkania

  • Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania spotkania

  • Hasło do spotkania

  • Zaproszone osoby – zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów na urządzeniu lub ręcznie wprowadź adresy e-mail uczestników i stuknij opcję Dodaj uczestnika, aby dodać ich do listy uczestników.

3

Przejrzyj szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie.


 

Jeśli spotkanie odbędzie się w ciągu najbliższych 15 minut, naciśnij przycisk Start.