1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Отидете на Събрания и щракнете върху График.

3

Дайте на събранието си тема за събранието. Това е темата за събрание по подразбиране за всяко събрание, което планирате, като използвате този шаблон.

4

Щракнете върху Показване на разширени опции и след това щракнете върху Опции за планиране.

5

Задайте дали искате или не искате да разрешите на гости извън вашата организация да се присъединят към вашите събрания.

  • Ако виждате Изисква акаунт, поставете отметка в квадратчето, за да могат да се присъединят само участниците с профили на вашия Webex сайт. Премахнете отметката от него, за да позволите на гостите без присъединяване към акаунт.
  • Ако виждате Външен участник, изберете една от следните опции:
    • Може да се присъедини към събранието— Разрешаване на гости без акаунт да се присъединят.

    • Може да се присъедините към събранието само ако ги пусна–Гости без сметка да чакат във фоайето, докато не ги признаете.

    • Не може да се присъедини към събранието – Предотвратяване на присъединяването нагости без акаунт.

6

Щракнете върху Запиши като шаблон.

7

Дайте на шаблона си име, което ви дава възможност да знаете какъв тип клас е, като График на клас или График с гост.


 

Ако искате да направите шаблона си достъпен за всички на сайта ви, поставете отметка в квадратчето до Запиши като стандартен шаблон.

8

Завършете планирането на събранието си или щракнете върху "Отказ".

При следващото планиране на събрание можете да изберете новия си шаблон от списъка с шаблони за събрания.