1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Przejdź do pozycji Spotkania i kliknij pozycję Zaplanuj.

3

Nadaj spotkaniu temat spotkania. Jest to domyślny temat spotkania dla każdego spotkania zaplanowanego przy użyciu tego szablonu.

4

Kliknij przycisk Pokaż opcje zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Opcje planowania.

5

Ustaw, czy chcesz zezwolić gościom spoza organizacji na dołączanie do spotkań.

  • Jeśli widzisz opcję Wymagaj konta, zaznacz pole wyboru, aby tylko uczestnicy z kontami w witrynie Webex mogli do niej dołączyć. Odznacz go, aby umożliwić gościom bez dołączenia do konta.
  • Jeśli widzisz opcję Uczestnikzewnętrzny, wybierz jedną z następujących opcji:
    • Może dołączyć do spotkania— zezwalaj na dołączanie gościom bez konta.

    • Możesz dołączyć do spotkania tylko wtedy, gdy ich wpuszczę— Goście bez konta czekają w poczekalni, aż ich przyjmiesz.

    • Nie można dołączyć do spotkania— uniemożliwia dołączenie gościom bez konta.

6

Kliknij Zapisz jako szablon.

7

Nadaj szablonowi nazwę, która pozwoli Ci dowiedzieć się, jaki jest typ klasy, na przykład Zaplanuj zajęcia lub Zaplanuj zgościem . i kliknij przyciskOK .


 

Jeśli chcesz, aby szablon był dostępny dla wszystkich użytkowników witryny, zaznacz pole wyboru obok opcji Zapisz jako szablon standardowy.

8

Zakończ planowanie spotkania lub kliknij przycisk Anuluj.

Przy następnym planowaniu spotkania możesz wybrać nowy szablon z listy szablonów spotkań.