Понякога телефонът Ви може да загуби връзката си със системата за контрол на повикванията. При загуба на връзката на телефона се показва съобщение.

Ако сте в активен разговор, когато връзката се загуби, разговорът продължава. Нямате обаче достъп до всички обичайни функции на телефона, тъй като някои от тях изискват информация от системата за контрол на повикванията. Екранните клавиши може да не работят по начина, по който очаквате.

Когато телефонът се свърже отново със системата за контрол на повикванията, отново ще можете да използвате телефона си по обичайния начин.