Noen ganger mister telefonen forbindelsen til telefonens nettverk. Når tilkoblingen går tapt, blir en melding vist på telefonen din.

Hvis du er i en aktiv samtale når tilkoblingen går tapt, vil samtalen fortsette. Du har derimot ikke tilgang til alle de vanlige telefonfunksjonene fordi noen av funksjonene krever informasjon fra anropskontrollsystemet. De programmerbare funksjonstastene fungerer for eksempel kanskje ikke som du forventer.

Når telefonen kobler seg til anropskontrollsystemet igjen, vil du kunne bruke telefonen som normalt igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om telefon registrering, kan du se manuell telefon registrering.