Váš telefón niekedy stratí pripojenie k telefónnej sieti. Keď sa toto spojenie stratí, na telefóne sa zobrazí správa.

Ak máte aktívny hovor a spojenie sa stratí, hovor pokračuje. Nemáte však prístup ku všetkým bežným funkciám telefónu, pretože niektoré funkcie vyžadujú informácie zo systému riadenia hovorov. Napríklad vaše softvérové tlačidlá nemusia fungovať tak, ako očakávate.

Keď sa telefón znova pripojí k systému ovládania hovorov, budete môcť telefón opäť normálne používať.

Viac informácií o telefonickej registrácii nájdete na Manuálna registrácia telefónu.