Nogle gange mister telefonen forbindelsen til telefonens netværk. Når denne forbindelse afbrydes, viser din telefon en meddelelse.

Hvis du er i gang med et opkald, når forbindelsen afbrydes, fortsætter opkaldet. Du har dog ikke adgang til alle normale telefonfunktioner, fordi nogle funktioner kræver oplysninger fra opkaldskontrolsystemet. Programtasterne fungerer f.eks. muligvis ikke som forventet.

Når telefonen igen opretter forbindelse til opkaldskontrolsystemet, kan du bruge telefonen på normal vis igen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om telefon registrering, skal du gå til manuel telefon registrering.