Ponekad vaš telefon izgubi vezu s telefonskom mrežom. U slučaju prekida ove veze, na vašem će se telefonu prikazati poruka.

Ako ste u trenutku prekida u aktivnom pozivu, poziv se nastavlja. Međutim, nemate pristup uobičajenim značajkama telefona jer neke od njih zahtijevaju podatke iz sustava za upravljanje pozivima. Na primjer, funkcijske tipke možda neće raditi na očekivani način.

Kada telefon ponovno uspostavi vezu sa sustavom za upravljanje pozivima, moći ćete se opet upotrijebljavati njime na uobičajeni način.

Za više informacija o registraciji telefona, molimo posjetite ručnu registraciju telefona.