Ponekad se može prekinuti veza telefona sa sustavom za upravljanje pozivima. U slučaju prekida ove veze, na vašem će se telefonu prikazati poruka.

Ako ste u trenutku prekida u aktivnom pozivu, poziv se nastavlja. Međutim, nemate pristup uobičajenim funkcijama telefona jer neke od njih zahtijevaju podatke iz sustava za upravljanje pozivima. Funkcijske tipke možda neće raditi na očekivani način.

Kada telefon ponovno uspostavi vezu sa sustavom za upravljanje pozivima, moći ćete se opet koristiti njime na uobičajeni način.