הטלפון שלך מתנתק לפעמים מרשת הטלפון. כאשר חיבור זה מתנתק, הטלפון יציג הודעה.

אם אתה נמצא בשיחה פעילה כאשר החיבור מתנתק, השיחה נמשכת. עם זאת, אין לך גישה לכל הפונקציות הרגילות של הטלפון מאחר שפונקציות מסוימות דורשות מידע ממערכת בקרת השיחות. לדוגמא, המקשים המהירים עלולים לא לפעול כמצופה.

כאשר הטלפון יתחבר מחדש למערכת בקרת השיחות, תוכל להשתמש שוב בטלפון כרגיל.

למידע נוסף על הרשמה לטלפון, אנא בקר בהרשמה לטלפון ידני.