לפעמים הטלפון עלול לאבד את החיבור שלה למערכת בקרת השיחות. כאשר חיבור זה אובד, הטלפון מציג הודעה.

אם אתה מחובר לשיחה פעילה כאשר החיבור אובד, השיחה נמשכת. עם זאת, אין לך גישה לפונקציות הטלפון הרגילות מאחר שפונקציות מסוימות דורשות מידע ממערכת בקרת השיחות. ייתכן שקשי בחירה שלך לא יפעל כפי שאתה מצפה.

כאשר הטלפון מתחבר מחדש למערכת בקרת השיחות, תוכל להשתמש בטלפון באופן רגיל שוב.