Ibland tappar telefonen sin anslutning till telefonnätverket. När anslutningen bryts visas ett meddelande på telefonen.

Om du är i ett aktivt samtal när anslutningen bryts fortsätter samtalet. Du har däremot inte tillgång till alla normala telefonfunktioner eftersom vissa funktioner kräver information från samtalskontrollsystemet. Till exempel kanske de programstyrda knapparna inte fungerar som du förväntar dig.

När telefonen återansluter till samtalskontrollsystemet kan du använda telefonen som vanligt igen.

Om du vill veta mer om telefon registrering går du till manuell telefon registrering.