Někdy může dojít k přerušení spojení telefonu se systémem řízení hovorů. V případě přerušení spojení se na vašem telefonu zobrazí zpráva.

Pokud dojde k přerušení spojení během hovoru, bude hovor pokračovat. Nebudete však mít přístup ke všem běžným funkcím telefonu, protože některé tyto funkce vyžadují informace ze systému řízení hovorů. Softwarová tlačítka nemusí fungovat podle očekávání.

Když se telefon znovu spojí se systémem řízení hovorů, můžete telefon znovu normálně používat.