Včasih vaš telefon izgubi povezavo s telefonskim omrežjem. Ko se ta povezava prekine, vaš telefon prikaže sporočilo.

Če med aktivnim klicem prekinete povezavo, se klic nadaljuje. Vendar pa nimate dostopa do vseh običajnih funkcij telefona, ker nekatere funkcije zahtevajo podatke iz sistema za nadzor klicev. Vaše funkcijske tipke na primer morda ne bodo delovale, kot ste pričakovali.

Ko se telefon znova poveže s sistemom za nadzor klicev, boste lahko spet normalno uporabljali svoj telefon.

Za več informacij o telefonski prijavi obiščite Ročna registracija telefona.