Ponekad vaš telefon nije povezan sa telefonskom mrežom. Kada se veza izgubi, telefon prikazuje poruku.

Ako je do prekida veze došlo u toku aktivnog poziva, to neće dovesti do prekida poziva. Ipak, vi nećete moći da pristupite svim normalnim funkcijama telefona jer su za neke funkcije potrebne informacije iz sistema za kontrolu poziva. Na primer, softverski tasteri možda neće funkcionisati na očekivani način.

Kada se ponovo uspostavi veza između telefona i sistema kontrole poziva, opet ćete moći da koristite telefon na uobičajeni način.

Za više informacija o registraciji telefona posetite Manual registraciju telefona.