Czasami telefon traci połączenie z siecią telefoniczną. W takiej sytuacji na ekranie telefonu jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

Jeśli utrata łączności nastąpi w trakcie aktywnego połączenia, będzie ono kontynuowane. W takim przypadku nie ma dostępu do typowych funkcji telefonu, ponieważ wymagają one informacji z systemu sterowania połączeniami. Przyciski programowe mogą działać w sposób odbiegający od oczekiwanego.

Gdy telefon odzyska łączność z systemem sterowania połączeniami, będzie go można ponownie używać w dotychczasowy sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji telefonu, proszę odwiedzić ręczną rejestrację telefonu.