Когато прехвърляте повикване, можете да останете в първоначалното повикване, докато другото лице отговори. Това Ви дава възможност да говорите лично с другото лице, преди да се отстраните сами от разговора.

Ако не желаете да говорите, прехвърлете повикването без изчакване на друго лице за отговор. Това се нарича сляпо прехвърляне.

Освен това можете да превключвате между двете страни на повикването, за да говорите индивидуално с всяка от тях, преди да се отстраните сами от разговора.

1

От повикване, което не е в задържане, натиснете бутона за манипулиране.

Това поставя на изчакване на съществуващото парти и получавате сигнал за набиране.

2

Извършете някое от следните действия:

  • Въведете телефонния номер на другото лице.

  • Натиснете #90 на клавиатурата на телефона, след което въведете телефонния номер на другия човек, след което натиснете #.

3

(Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.

4

(По избор) Ако изчакате, докато другият човек отговори на обаждането, говорете с него, за да представите обаждащия се.

5

Затворете телефона си, за да завъшите трансфера.