Keď prepojíte hovor, môžete zostať na pôvodnom hovore, kým druhá osoba neodpovie. Tým získate príležitosť na to, aby ste sa v súkromí porozprávali s druhým účastníkom skôr, ako opustíte hovor.

Ak s ním nechcete hovoriť, prepojte hovor bez toho, aby ste čakali, kým druhý účastník prijme hovor. Toto sa nazýva prenos naslepo.

Môžete tiež prepínať medzi volajúcimi, aby ste s nimi hovorili individuálne bez toho, aby ste opustili hovor.

1

Z hovoru, ktorý nie je podržaný, stlačte tlačidlo flash.

Takto sa podrží existujúca strana a ozve sa oznamovací tón.

2

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zadajte telefónne číslo danej osoby.

  • Na klávesnici telefónu stlačte tlačidlo #90 , zadajte telefónne číslo druhej osoby a potom stlačte tlačidlo #.

3

(Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo kým druhý účastník neprijme hovor.

4

(Voliteľné) Ak čakáte, kým druhá osoba prijme hovor, porozprávajte sa s ňou, aby ste jej predstavili volajúceho.

5

Zaveste telefón, aby ste dokončili prenos.