Ko preusmerite klic, lahko ohranite prvotni klic, dokler se druga oseba ne oglasi. S tem si zagotovite priložnost za zasebni pogovor z drugo osebo, preden se odstranite iz klica.

Če se ne želite pogovarjati, preusmerite klic, ne da bi počakali, da se druga oseba oglasi. To se imenuje slepi prenos.

Klicatelja lahko tudi zamenjate med seboj in se posvetujete z vsakim posebej, preden se odstranite iz klica.

1

V klicu na čakanju pritisnite gumb Flash.

S tem boste trenutnega sogovornika dali na čakanje in dobili klicni ton.

2

Naredite nekaj od tega:

  • Vnesite telefonsko številko druge osebe.

  • Na tipkovnici telefona pritisnite #90 , vnesite telefonsko številko druge osebe in nato pritisnite #.

3

(Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.

4

(Neobvezno) Če počakate, da druga oseba sprejme klic, se pogovorite z njo, da predstavite klicatelja.

5

Odložite telefon, da dokončate prenos.