När du överför ett samtal kan du sitta kvar i det ursprungliga samtalet tills den andra personen svarar. Det här ger möjlighet att tala privat med den andra personen innan du själv lämnar samtalet.

Om du inte vill tala överför du samtalet direkt, utan att vänta på att den andra personen svarar. Detta kallas för direkt överföring.

Du kan även växla mellan de båda uppringarna för att rådgöra med dem individuellt innan du själv lämnar samtalet.

1

Tryck på blixtknappen under ett samtal som inte är parkerat.

Den befintliga parten parkeras och du hör en tonsignal.

2

Gör något av följande:

  • Ange den andra personens telefonnummer.

  • Tryck #90 på telefonens knappsats, ange sedan den andra personens telefonnummer och tryck därefter på #.

3

(valfritt) Vänta tills du hör ringsignaler eller tills den andra personen besvarar samtalet.

4

(valfritt) Om du väntar tills den andra personen har besvarat samtalet bör du tala med personen och presentera uppringaren.

5

Lägg på luren för att slutföra överföringen.