Kada prenosite poziv, možete da ostanete na tom pozivu sve dok druga osoba ne odgovori. To vam daje priliku da razgovarate nasamo sa drugom osobom pre nego što se sklonite sa poziva.

Ako ne želite da razgovarate, prebacite poziv bez čekanja da se druga osoba javi. Ovo se zove slepi transfer.

Pre nego što se povučete iz poziva, možete da menjate poziv između sagovornika kako biste se konsultovali sa svakim ponaosob.

1

Od poziva koji nije na čekanju, pritisnite taster blic.

To stavlja postojeću stranku na čekanje i dobijate signal za biranje.

2

Preduzmite jednu od sledećih radnji:

  • Unesite broj telefona druge osobe.

  • Pritisnite taster #90 na tastaturi telefona, a zatim unesite broj telefona druge osobe, a zatim pritisnite taster #.

3

(Opcionalno) Sačekajte da čujete zvonjavu ili dok se druga osoba ne javi na poziv.

4

(Opcionalno) Ako sačekate dok se druga osoba ne odazove pozivu, razgovarajte sa njim da biste predstavili pozivaoca.

5

Spustite slušalicu da biste dovršili prenos.