Når du overfører et anrop, kan du være i samtalen til den andre personen svarer. Dette gir deg mulighet til å snakke privat med den andre personen før du legger på samtalen.

Hvis du ikke vil snakke, kan du overføre samtalen uten å vente til den andre personen svarer. Dette kalles en blind overføring.

Du kan også bytte mellom begge innringerne for å snakke individuelt med dem hver for seg før du legger på samtalen.

1

Trykk på vent-knappen i en samtale som ikke er på vent.

Dette setter den eksisterende parten på vent, og du får summetone.

2

Gjør ett av følgende:

  • Angi telefonnummeret til den andre personen.

  • Trykk på #90 på telefon tastaturet, og trykk deretter på #.

3

(Valgfritt) Vent til du hører ringing eller til den andre personen svarer på anropet.

4

Eventuelle Hvis du venter til den andre personen svarer på samtalen, må du snakke med dem for å introdusere anroperen.

5

Legg på telefonen for å fullføre overføringen.