Při přepojování hovoru můžete zůstat v původním hovoru, dokud druhý účastník hovor nepřijme. Máte tak příležitost hovořit soukromě s druhým účastníkem, než se od hovoru odpojíte.

Pokud hovořit nechcete, můžete přepojit hovor bez čekání na jeho přijetí druhým účastníkem. Tato akce se nazývá přepojení naslepo.

Můžete také přepínat mezi oběma účastníky a hovořit s nimi jednotlivě, než se od hovoru odpojíte.

1

V rámci hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko Flash.

Tím stávající stranu přidržíte a začne znít oznamovací tón.

2

Proveďte jeden z těchto úkonů:

  • Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.

  • Na klávesnici telefonu stiskněte *90, zadejte telefonní číslo druhé osoby a pak stiskněte tlačítko #.

3

(Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.

4

(Volitelné) Pokud počkáte, až druhá strana hovor přijme, začněte s volanou osobou hovořit a představte ji volajícího.

5

Dokončete přepojení zavěšením telefonu.