W przypadku przekazywania połączenia można kontynuować rozmowę, dopóki nie zostanie ono odebrane przez inną osobę. Umożliwia to użytkownikowi prywatne komunikowanie się z rozmówcą przed wycofaniem się z połączenia.

Jeśli użytkownik nie chce prowadzić rozmowy, może przekazać połączenie bez oczekiwania na jego odebranie przez inną osobę. nazywamy to przekazaniem ślepym.

Użytkownik może również przełączać się między oboma rozmówcami, aby skonsultować się z każdym z nich z osobna przed usunięciem połączenia.

1

W przypadku połączenia, które nie jest zawieszone, naciśnij klawisz Flash.

Spowoduje to zawieszenie rozmówcy i wywołanie sygnału wybierania.

2

Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Wprowadź numer telefonu innej osoby.

  • Naciśnij #90 na klawiaturze telefonu, wprowadź numer telefonu drugiej osoby, a następnie naciśnij przycisk #.

3

(Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.

4

(Opcjonalnie) Jeśli czekasz, aż druga osoba odbierze połączenie, porozmawiaj z nią, aby przedstawić rozmówcę.

5

Odłóż słuchawkę, aby dokończyć przekazywanie.