Når du omstiller et opkald, kan du forblive i det oprindelige opkald, indtil den anden person svarer. Dermed kan du tale privat med den anden person, før du fjerner dig selv fra opkaldet.

Hvis du ikke ønsker at tale, kan du omstille opkaldet, uden at vente på at den anden person svarer. Dette kaldes en blind overførsel.

Du kan også skifte mellem begge personer for at tale med dem individuelt, før du fjerner dig selv fra opkaldet.

1

Tryk på knappen Blink i et opkald, der ikke er i venteposition.

Dette sætter den eksisterende part i venteposition, og du får en ringetone.

2

Udfør en af disse handlinger:

  • Indtast den anden persons telefonnummer.

  • Tryk på #90 på telefontastaturet, angiv den anden persons telefonnummer, og tryk derefter på #.

3

(valgfri) Vent, indtil du hører, at det ringer, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.

4

(valgfri) Hvis du venter, indtil den anden person besvarer opkaldet, kan du tale med vedkommende for at introducere den, der ringer op.

5

Læg telefonrøret for at fuldføre viderestillingen.