Добавяне на устройство от раздела "Потребители"


Потребителите с Webex Calling професионален лиценз могат да използват своето устройство за лична система за стая, за да извършват (или получават) външни повиквания, използвайки телефонен номер или да използват обаждания, базирани на разширения, от устройството.


Обажданията, направени с помощта на URI, продължават да се пренасочват през приложението Webex.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребителя, на когото искате да присвоите устройството.

2

Кликнете върху раздела Устройства и изберете Добавяне на устройство.

3

Копирайте, изпратете имейл или отпечатайте 16-цифрения код за активиране и го изпратете на потребителя, за да може да активира новото си устройство. Ако устройството е във ваше владение, можете да активирате устройството от името на потребителя.

Ако потребителят не активира устройството преди изтичането на кода, той може да генерира нов код за активиране в Webex приложение. За повече информация вижте Настройване на устройство от серията "Дъска", "Бюро" или "Стая" като лично устройство.

Добавяне на устройство от раздела "Устройства"


Потребителите с професионален лиценз могат да използват своето устройство за лична система за стая Webex Calling, за да извършват (или получават) външни повиквания, използвайки телефонен номер или да използват обаждане, базирано на разширение, от устройството.


Обажданията, направени с помощта на URI, продължават да се маршрутизират през приложението Webex.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Устройства.

2

Щракнете върху Добавяне на устройство, изберетеЛична употреба и щракнете върху Напред.

3

Потърсете потребителя, на когото искате да присвоите устройството, след което щракнете върху Напред.

4

Копирайте, изпратете имейл или отпечатайте 16-цифрения код за активиране и го изпратете на потребителя, за да може да активира новото си устройство. Ако устройството е във ваше владение, можете да активирате устройството от името на потребителя.

Ако потребителят не активира устройството преди изтичането на кода, той може да генерира нов код за активиране в Webex приложение. За повече информация вижте Настройване на устройство от серията Board, Desk или Room като лично устройство.