Личното устройство на потребителя има същите права като тях, но дори и да има абонамент за Webex Calling, той не може да извършва (или да получава) обаждания към хора извън тяхната организация, използвайки телефонен номер или да използва обаждания, базирани на разширение от устройството.

1

От изглед на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребителии изберете потребителя, на когото искате да присвоите устройството.

2

От потребителския панел, който се отваря вдясно, превъртете надолу до Устройства и след това изберете една от следните опции:

  • Ако потребителят има вече присвоено поне едно устройство — щракнете ... и след това изберете Добавете устройство за стая Webex.
  • Ако потребителят няма вече назначени устройства — щракнете Добавете устройство за стая Webex.
3

Копирайте, изпратете имейл или отпечатайте 16-цифрения код за активиране и го изпратете на потребителя, за да може той да активира новото си устройство или, ако устройството е във ваше притежание, можете да активирате устройството от името на потребителя.

Ако потребителят не активира устройството преди изтичането на кода, той може да генерира нов код за активиране от https://settings.webex.com. Потребителите могат също да добавят свои собствени лични устройства от там. За повече информация вж Настройте устройство за стая или бюро като лично устройство.