Добавяне на стайна устройство от раздела Потребители


User's с Webex Calling професионален лиценз може да използва личното си устройство стая система за извършване (или получаване) външни разговори с помощта на телефонен номер или използване разширение базирани повикване от устройството.


Обажданията, направени с помощта на URI, ще продължат да се насочват през приложението Webex.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Потребители и изберете потребителя, на който искате да присвоите устройството.

2

От потребителския панел, който се отваря надясно, превъртете надолу до Устройства и след това изберете една от следните опции:

  • Ако потребителят има поне едно вече присвоено устройство —щракнете върху... и след това изберете Добавяне Webex стая устройство.
  • Ако потребителят няма вече присвоени устройства –щракнете върху Добавяне на Webex room Device.
3

Копирайте, пишете или отпечатайте 16-цифрения код за активиране и го изпратете на потребителя, така че да може да активира новото си устройство или, ако устройството е във ваше притежание, можете да активирате устройството от името на потребителя.

Ако потребителят не активира устройството, преди да изтече кодът, той може да генерира нов код за активиране от https://settings.webex.com. Потребителите могат да добавят и свои лични устройства оттам. За повече информация вижте Настройване на стая или бюро устройство като лично устройство.

Добавяне на стайна устройство от раздела Устройства


User's с Webex Calling професионален лиценз може да използва личното си устройство стая система за извършване (или получаване) външни разговори с помощта на телефонен номер или използване разширение базирани повикване от устройството.


Обажданията, направени с помощта на URI, ще продължат да се насочват през приложението Webex.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Устройства.

2

Кликнете върху Добавяне на устройство, и изберете опцията Съществуващ потребител.

3

Потърсете потребителя, на който бихте искали да присвоите устройството, след което щракнете върху Напред.

4

Изберете Cisco Webex стая устройство.

5

Копирайте, пишете или отпечатайте 16-цифрения код за активиране и го изпратете на потребителя, така че да може да активира новото си устройство или, ако устройството е във ваше притежание, можете да активирате устройството от името на потребителя.

Ако потребителят не активира устройството преди изтичането на кода, той може да генерира нов код за активиране от https://settings.webex.com. Потребителите могат да добавят и свои лични устройства оттам. За повече информация вижте Настройване на Webex съвет, стая или бюро устройство като лично устройство.