Legg til en enhet fra Brukere-fanen


Brukere med en Webex Calling professional-lisens kan bruke sin personlige romsystemenhet til å foreta (eller motta) eksterne anrop ved hjelp av et telefonnummer eller bruke internnummerbaserte anrop fra enheten.


Anrop som foretas med URI blir fortsatt rutet gjennom Webex appen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil tilordne enheten til.

2

Klikk på kategorien Enheter og velg Legg til enhet.

3

Kopier, send den 16-sifrede aktiveringskoden via e-post og send den til brukeren slik at de kan aktivere den nye enheten. Hvis du har enheten, kan du aktivere den på vegne av brukeren.

Hvis brukerne ikke aktiverer enheten før koden utløper, kan de generere en ny aktiveringskode i appen Webex. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere kort-, bord- eller romserieenheten som en personlig enhet.

Legge til en enhet fra kategorien Enheter


Brukere med en Webex Calling profesjonell lisens kan bruke sin personlige romsystemenhet til å foreta (eller motta) eksterne anrop ved hjelp av et telefonnummer eller bruke internnummerbaserte anrop fra enheten.


Anrop som foretas ved hjelp av URI, blir fortsatt rutet gjennom appen Webex appen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Enheter.

2

Klikk på Legg til enhet, velgPersonlig bruk , og klikk påNeste .

3

Søk etter brukeren du vil tilordne enheten til, og klikk deretter Neste.

4

Kopier, send den 16-sifrede aktiveringskoden via e-post og send den til brukeren slik at de kan aktivere den nye enheten. Hvis du har enheten, kan du aktivere den på vegne av brukeren.

Hvis brukerne ikke aktiverer enheten før koden utløper, kan de generere en ny aktiveringskode i appen Webex. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere en kort-, bord- eller romserie som en personlig enhet.