En brukers personlige enhet har de samme rettighetene som de har, men selv om de har et Webex Calling-abonnement, kan de ikke foreta (eller motta) anrop til personer utenfor organisasjonen deres ved å bruke et telefonnummer eller bruke utvidelsesbaserte anrop fra enheten.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Brukere, og velg brukeren du vil tilordne enheten til.

2

Fra brukerpanelet som åpnes til høyre, bla ned til Enheter og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Hvis brukeren har minst én enhet allerede tilordnet – klikk på ... og velg deretter Legg til Webex-romenhet.
  • Hvis brukeren ikke har noen enheter allerede tilordnet – klikk Legg til Webex-romenhet.
3

Kopier, send e-post eller skriv ut den 16-sifrede aktiveringskoden og send den til brukeren slik at de kan aktivere sin nye enhet eller, hvis enheten er i din besittelse, kan du aktivere enheten på brukerens vegne.

Hvis brukeren ikke aktiverer enheten før koden utløper, kan de generere en ny aktiveringskode fra https://settings.webex.com. Brukere kan også legge til sine egne personlige enheter derfra. For mer informasjon, se Sett opp et rom eller skrivebordsenhet som en personlig enhet.