Kullanıcılar sekmesinden oda cihazı ekleme


Webex Calling profesyonel lisansına sahip kullanıcılar, bir telefon numarası kullanarak harici çağrılar yapmak (veya almak) ya da cihazdan dahili çağrı özelliğini kullanmak için kişisel oda sistemi cihazından yararlanabilirler.


URI kullanılarak yapılan çağrılar Webex uygulaması aracılığıyla yönlendirilmeye devam eder.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve cihazı atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Sağa açılan kullanıcı panelinden Cihazlar'a gidin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Kullanıcının en az bir tane atanmış cihazı varsa: ... öğesine tıklayın ve Webex Room Cihazı Ekle öğesini seçin.
  • Kullanıcının atanmış herhangi bir cihazı yoksa: Webex Room Cihazı Ekle öğesine tıklayın.
3

Kullanıcının yeni cihazını etkinleştirebilmesi için 16 basamaklı etkinleştirme kodunu kopyalayın, e-posta ile gönderin veya yazdırın ve kullanıcıya gönderin ya da cihaz sizdeyse, kullanıcı adına cihazı etkinleştirebilirsiniz.

Kullanıcı, kodun süresi dolmadan cihazı etkinleştirmezse https://settings.webex.com adresinden yeni bir etkinleştirme kodu oluşturabilir. Kullanıcılar buradan ayrıca kendi kişisel cihazlarını da ekleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Oda veya Masa Cihazını Kişisel Cihaz Olarak Ayarlama.

Cihazlar sekmesinden oda cihazı ekleme


Webex Calling profesyonel lisansına sahip kullanıcılar, bir telefon numarası kullanarak harici çağrılar yapmak (veya almak) ya da cihazdan dahili çağrı özelliğini kullanmak için kişisel oda sistemi cihazından yararlanabilirler.


URI kullanılarak yapılan çağrılar Webex uygulaması aracılığıyla yönlendirilmeye devam eder.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Cihazlar bölümüne gidin.

2

Cihaz Ekle'ye tıklayın ve Mevcut Kullanıcı seçeneğini belirleyin.

3

Cihazı atamak istediğiniz kullanıcıyı arayın ve İleri'ye tıklayın.

4

Cisco Webex Room Cihazı öğesini seçin.

5

Kullanıcının yeni cihazını etkinleştirebilmesi için 16 basamaklı etkinleştirme kodunu kopyalayın, e-posta ile gönderin veya yazdırın ve kullanıcıya gönderin ya da cihaz sizdeyse, kullanıcı adına cihazı etkinleştirebilirsiniz.

Kullanıcı, kodun süresi dolmadan cihazı etkinleştirmezse https://settings.webex.com adresinden yeni bir etkinleştirme kodu oluşturabilir. Kullanıcılar buradan ayrıca kendi kişisel cihazlarını da ekleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Webex Board, Oda veya Masa Cihazını Kişisel Cihaz Olarak Ayarlama.