Přidání zařízení Room z karty uživatelé


Uživatel s licencí Webex Calling professional může použít své zařízení systému personal pokoj system k nakládání (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo použití vytáčeného volání ze zařízení.


Hovory uskutečněné pomocí URI budou nadále směrovány prostřednictvím aplikace Webex.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a zvolte uživatele, kterému chcete přiřadit zařízení.

2

Na panelu uživatele, který se otevře vpravo, přejděte na možnost zařízení a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Pokud má uživatel již přiřazeno alespoň jedno zařízení, klikněte na položku … a poté vyberte možnost Přidat zařízení Webex pro místnosti.
  • Pokud uživatel ještě nemá přiřazené žádné zařízení, klikněte na možnost Přidat zařízení Webex pro místnosti.
3

Zkopírujte, pošlete e-mailem nebo vytiskněte 16místný aktivační kód a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení. Pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete jej aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel neaktivuje zařízení před vypršením platnosti kódu, může si vygenerovat nový aktivační kód na adrese https://settings.webex.com. Uživatelé si z této adresy mohou přidávat i svá osobní zařízení. Další informace naleznete v článku Nastavení zařízení Room nebo Desk jako osobního zařízení.

Přidání zařízení Room na kartě zařízení


Uživatel s licencí Webex Calling professional může použít své zařízení systému personal pokoj system k nakládání (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo použití vytáčeného volání ze zařízení.


Hovory uskutečněné pomocí URI budou nadále směrovány prostřednictvím aplikace Webex.

1

V zobrazení zákazník v https://admin.webex.com přejděte na možnost zařízení.

2

Klikněte na tlačítko Přidat zařízení a vyberte možnost existující uživatel.

3

Vyhledejte uživatele, kterého chcete přiřadit zařízení, a pak klepněte na tlačítko Další.

4

Zvolte zařízení Cisco Webex pokoj.

5

Zkopírujte, odešlete e-mailem nebo vytisknete kód aktivace s 16 číslicemi a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení, nebo pokud je zařízení v držení, můžete aktivovat toto zařízení jménem uživatele.

Pokud uživatel neaktivuje zařízení před vypršením platnosti kódu, může vygenerovat nový aktivační kód ze https://settings.webex.com. Uživatelé si z této adresy mohou přidávat i svá osobní zařízení. Další informace naleznete v části nastavení Webex vývěsky, místnost nebo deskové zařízení jako osobní zařízení.