Přidání zařízení z karty Uživatelé


Uživatelé s Webex Calling profesionální licencí mohou používat své zařízení pro osobní pokojový systém k uskutečňování (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo k volání na základě linky ze zařízení.


Hovory uskutečněné pomocí URI budou i nadále směrovány prostřednictvím aplikace Webex.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a zvolte uživatele, kterému chcete přiřadit zařízení.

2

Klikněte na kartu Zařízení a vyberte Přidat zařízení.

3

Zkopírujte 16místný aktivační kód, pošlete jej e-mailem nebo vytiskněte a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení. Pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete jej aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel zařízení neaktivuje před vypršením platnosti kódu, může v aplikaci Webex vygenerovat nový aktivační kód. Další informace naleznete v tématu Nastavení zařízení řady Board, Desk nebo Room jako osobního zařízení.

Přidání zařízení z karty Zařízení


Uživatelé s Webex Calling profesionální licencí mohou používat své zařízení systému osobní místnosti k uskutečňování (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo k volání na základě linky ze zařízení.


Hovory uskutečněné pomocí URI budou i nadále směrovány prostřednictvím aplikace Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Zařízení.

2

Klikněte na Přidat zařízení, vyberte Osobní použití a klikněte na Další .

3

Vyhledejte uživatele, kterému chcete zařízení přiřadit, a klikněte na Další .

4

Zkopírujte 16místný aktivační kód, pošlete jej e-mailem nebo vytiskněte a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení. Pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete jej aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel zařízení neaktivuje před vypršením platnosti kódu, může v aplikaci Webex vygenerovat nový aktivační kód. Další informace naleznete v tématu Nastavení zařízení řady Board, Desk nebo Room jako osobního zařízení.