Pridajte zariadenie na karte Používatelia


Používatelia s a Volanie Webex profesionálna licencia môže používať svoje zariadenie osobného izbového systému na uskutočňovanie (alebo prijímanie) externých hovorov pomocou telefónneho čísla alebo na volanie cez klapku zo zariadenia.


Hovory uskutočnené pomocou URI sú naďalej smerované cez aplikáciu Webex.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Používateliaa vyberte používateľa, ktorému chcete zariadenie priradiť.

2

Klikni na Zariadenia kartu a vyberte Pridať zariadenie.

3

Skopírujte, odošlite e-mailom alebo vytlačte 16-miestny aktivačný kód a pošlite ho používateľovi, aby si mohol aktivovať svoje nové zariadenie. Ak je zariadenie vo vašom vlastníctve, môžete ho aktivovať v mene používateľa.

Ak používateľ neaktivuje zariadenie pred uplynutím platnosti kódu, môže si v aplikácii Webex vygenerovať nový aktivačný kód. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavte zariadenie radu Board, Stôl alebo Room ako osobné zariadenie.

Pridajte zariadenie na karte Zariadenia


Používateľ s a Volanie Webex profesionálna licencia môže používať svoje zariadenie osobného izbového systému na uskutočňovanie (alebo prijímanie) externých hovorov pomocou telefónneho čísla alebo na volanie cez klapku zo zariadenia.


Hovory uskutočnené pomocou URI sú naďalej smerované cez Aplikácia Webex.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Zariadenia.

2

Kliknite na Pridať zariadenie, vyberte Osobné použitiea kliknite na tlačidlo Ďalšie.

3

Vyhľadajte používateľa, ktorému chcete zariadenie priradiť, a potom kliknite Ďalšie.

4

Skopírujte, odošlite e-mailom alebo vytlačte 16-miestny aktivačný kód a pošlite ho používateľovi, aby si mohol aktivovať svoje nové zariadenie. Ak je zariadenie vo vašom vlastníctve, môžete ho aktivovať v mene používateľa.

Ak používateľ neaktivuje zariadenie pred uplynutím platnosti kódu, môže si v aplikácii Webex vygenerovať nový aktivačný kód. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavte zariadenie radu Board, Stôl alebo Room ako osobné zariadenie.