Dodawanie urządzenia biurowego na karcie Użytkownicy


Użytkownik z licencją Webex Calling professional może korzystać z własnego urządzenia systemu biurowego do nawiązywania (odbierania) połączeń zewnętrznych przy użyciu numeru telefonu lub do korzystania z urządzenia opartego na numerze wewnętrznym


Połączenia wykonane przy użyciu URI będą nadal kierowane przez aplikację Webex.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do zakładki Użytkownicy i wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać urządzenie.

2

W panelu użytkownik, który otwiera się po prawej stronie, przewiń listę do pozycji urządzenia , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Jeśli użytkownik ma już przypisane co najmniej jedno urządzenie, kliknij przycisk ..., a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie pokoju Webex.
  • Jeśli użytkownik nie ma jeszcze przypisanych żadnych urządzeń, kliknij Dodaj urządzenie pokoju Webex.
3

Skopiuj, wyślij pocztą elektroniczną lub wydrukuj 16-cyfrowy kod aktywacyjny i wyślij go do użytkownika, aby mógł on aktywować swoje nowe urządzenie lub, jeśli urządzenie jest w Twoim posiadaniu, możesz aktywować je w imieniu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie aktywuje urządzenia przed wygaśnięciem kodu, może wygenerować nowy kod aktywacyjny ze strony https://settings.webex.com. Użytkownicy mogą tam również dodawać swoje własne urządzenia osobiste. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie urządzenia pokojowego lub biurkowego jako urządzenia osobistego.

Dodawanie urządzenia biurowego na karcie urządzenia


Użytkownik z licencją Webex Calling professional może korzystać z własnego urządzenia systemu biurowego do nawiązywania (odbierania) połączeń zewnętrznych przy użyciu numeru telefonu lub do korzystania z urządzenia opartego na numerze wewnętrznym


Połączenia wykonane przy użyciu URI będą nadal kierowane przez aplikację Webex.

1

W widoku klient w https://admin.webex.com Przejdź do pozycji urządzenia.

2

Kliknij opcję Dodaj urządzenie i wybierz istniejącą opcję użytkownika.

3

Wyszukaj użytkownika, do którego chcesz przypisać urządzenie, a następnie kliknij przycisk dalej

4

Wybierz opcję Cisco Webex urządzenie do pokoju

5

Skopiuj, Wyślij wiadomość e-mail lub wydrukuj 16-cyfrowy kod aktywacyjny i wyślij go do użytkownika w celu aktywowania nowego urządzenia lub, jeśli urządzenie znajduje się w stanie posiadania użytkownika, można je uaktywnić w imieniu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie uaktywni urządzenia przed wygaśnięciem kodu, może wygenerować nowy kod aktywacyjny z https://settings.webex.com. Użytkownicy mogą tam również dodawać swoje własne urządzenia osobiste. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części konfigurowanie Webex płyty, pokoju lub urządzenia biurkowego jako urządzenia osobistego.