Dodawanie urządzenia na karcie Użytkownicy


Użytkownicy z licencją a Webex Calling professional mogą używać swojego osobistego urządzenia systemu pokojowego do wykonywania (lub odbierania) połączeń zewnętrznych przy użyciu numeru telefonu lub korzystania z połączeń wewnętrznych z urządzenia.


Połączenia nawiązywane za pomocą URI są nadal przekierowywane przez aplikację Webex.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do zakładki Użytkownicy i wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać urządzenie.

2

Kliknij kartę Urządzenia i wybierz Dodaj urządzenie.

3

Skopiuj 16-cyfrowy kod aktywacyjny, wyślij go pocztą e-mail lub wydrukuj do użytkownika, aby mógł on aktywować swoje nowe urządzenie. Jeśli urządzenie jest w Twoim posiadaniu, możesz je aktywować w imieniu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie aktywuje urządzenia przed wygaśnięciem kodu, może wygenerować nowy kod aktywacyjny w aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie urządzenia z serii Board, Desk lub Room jako urządzenia osobistego.

Dodawanie urządzenia na karcie Urządzenia


Użytkownicy z licencją a Webex Calling professional mogą używać swojego osobistego urządzenia systemu pokojowego do wykonywania (lub odbierania) połączeń zewnętrznych przy użyciu numeru telefonu lub korzystania z połączeń wewnętrznych z urządzenia.


Połączenia wykonane za pomocą URI są nadal przekierowywane przez aplikację Webex.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Kliknij Dodaj urządzenie, wybierzUżytek osobisty i kliknij Dalej .

3

Wyszukaj użytkownika, do którego chcesz przypisać urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4

Skopiuj 16-cyfrowy kod aktywacyjny, wyślij go pocztą e-mail lub wydrukuj do użytkownika, aby mógł on aktywować swoje nowe urządzenie. Jeśli urządzenie jest w Twoim posiadaniu, możesz je aktywować w imieniu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie aktywuje urządzenia przed wygaśnięciem kodu, może wygenerować nowy kod aktywacyjny w aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie urządzenia z serii Board, Desk lub Room jako urządzenia osobistego.