Dodavanje uređaja sa kartice "Korisnici"


Korisnici sa Webex Calling licencom mogu da koriste uređaj sistema lične sobe za (ili primaju) spoljne pozive koristeći telefonski broj ili da koriste poziv zasnovan na proširenju sa uređaja.


Pozivi upućeni URI i dalje se usmeravaju kroz Webex aplikaciju.

1

Iz prikaza klijenta u okviruhttps://admin.webex.com, idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika kome želite da dodelite uređaj.

2

Kliknite na karticu Uređaji i izaberite stavku Dodavanje uređaja.

3

Kopirajte, pošaljite e-poruku ili odštampajte 16-cifreni aktivacioni kôd i pošaljite ga korisniku kako bi mogao da aktivira svoj novi uređaj. Ako je uređaj u vašem posedu, možete aktivirati uređaj u ime korisnika.

Ako korisnik ne aktivira uređaj pre isteka koda, može da generiše novi aktivacioni kôd na Webex aplikacije. Više informacija potražite u članku Podešavanje uređaja serije "Tabla", "Desk" ili "Soba" kao ličnog uređaja.

Dodavanje uređaja sa kartice "Uređaji"


Korisnik sa Webex Calling licencom može da koristi svoj uređaj sistema lične sobe za (ili prima) eksterne pozive koristeći telefonski broj ili da koristi poziv zasnovan na proširenju sa uređaja.


Pozivi upućeni URI i dalje se usmeravaju kroz Webex aplikaciju.

1

Iz prikaza kupca u# https://admin.webex.com idite na stavku Uređaji .

2

Kliknite na dugme Dodaj uređaj, izaberite stavku Lična upotreba i kliknite na dugme Dalje.

3

Potražite korisnika kojem želite da dodelite uređaj, a zatim kliknite na dugme Dalje .

4

Kopirajte, pošaljite e-poruku ili odštampajte 16-cifreni aktivacioni kôd i pošaljite ga korisniku kako bi mogao da aktivira svoj novi uređaj. Ako je uređaj u vašem posedu, možete aktivirati uređaj u ime korisnika.

Ako korisnik ne aktivira uređaj pre isteka koda, može da generiše novi aktivacioni kôd na Webex aplikacije. Više informacija potražite u članku Podešavanje uređaja serije "Tabla", "Desk" ili "Soba" kao ličnog uređaja.