Korisnikov lični uređaj ima ista prava kao i oni, međutim, čak i ako ima Webex Calling pretplatu, ne može da obavlja (ili prima) pozive ljudima izvan svoje organizacije koristeći broj telefona ili da koristi poziv zasnovan na ekstenzijama sa uređaja.

1

U prikazu korisnika https://admin.webex.comidite na Korisnicii izaberite korisnika kome želite da dodelite uređaj.

2

Sa korisničkog panela koji se otvara udesno, pomerite se nadole do Uređaja i zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako korisnik ima bar jedan uređaj koji je već dodeljen, kliknite... i zatim izaberite Dodaj Webex Room Device.
  • Ako korisnik nema nijedan uređaj koji je već dodeljen, kliknite na Dodaj Webex Room Device.
3

Kopirajte, pošaljite imejl ili odštampajte 16-cifreni aktivacioni kôd i pošaljite ga korisniku kako bi mogao da aktivira svoj novi uređaj ili, ako je uređaj u vašem posedu, možete da ga aktivirate u korisnikovo ime.

Ako korisnik ne aktivira uređaj pre isteka koda, može da generiše novi aktivacioni kôd od https://settings.webex.com. Odatle korisnici mogu da dodaju i svoje lične uređaje. Za više informacija, pogledajte Podešavanje prostorije ili stonog uređaja kao ličnog uređaja.