Tilføj en enhed fra fanen brugere


Brugere med en Webex Calling professional-licens kan bruge deres personlige systemenhed til at foretage (eller modtage) eksterne opkald med et telefonnummer eller anvende et lokalnummer baseret opkald fra enheden.


Opkald, der foretages via URI, sendes videre via Webex-appen.

1

Gå til kundevisningen på https://admin.webex.com, gå til Brugere, og vælg den bruger, du vil tildele enheden til.

2

Klik på fanen enheder , og vælg Tilføj enhed.

3

Kopier, email, eller Udskriv den 16-cifrede aktiveringskode, og Send den til brugeren, så de kan aktivere deres nye enhed. Hvis enheden er i din besiddelse, kan du aktivere enheden på brugerens vegne.

Hvis brugeren ikke aktiverer enheden, før koden udløber, kan de oprette en ny aktiveringskode på Webex-appen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se opsætte bræt, bord eller lokale serie enhed som en personlig enhed.

Tilføj en enhed fra fanen enheder


Brugere med en Webex Calling professional-licens kan bruge deres personlige systemenhed til at foretage (eller modtage) eksterne opkald med et telefonnummer eller anvende et lokalnummer baseret opkald fra enheden.


Opkald, der foretages via URI, sendes videre via Webex-appen.

1

Gå til kundevisning på https://admin.webex.com, og gå til Enheder.

2

Klik på Tilføj enhed , Vælg personlig brug , og klik på næste.

3

Søg efter den bruger, som du vil tildele enheden til, og klik derefter på Næste.

4

Kopier, email, eller Udskriv den 16-cifrede aktiveringskode, og Send den til brugeren, så de kan aktivere deres nye enhed. Hvis enheden er i din besiddelse, kan du aktivere enheden på brugerens vegne.

Hvis brugeren ikke aktiverer enheden, før koden udløber, kan de oprette en ny aktiveringskode på Webex-appen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer en bræt-, bord-eller lokale serie enhed som en personlig enhed.